Drie vooraf gedefinieerde beheerdersrollen zijn ingebouwd in de Workspace ONE Access-service, superbeheerder, alleen-lezen beheerder en directorybeheerder. Als de ingebouwde rollen niet voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie, kunt u aangepaste rollen maken.

Wanneer u een rol maakt, kunt u een of meer services toevoegen aan de rol. U geeft de rol een naam, selecteert het type services en de specifieke acties in de service die de rol kan beheren. Zie Beheerdersrollen beheren in Workspace ONE Access.

Opmerking:
 • Wanneer u een rol maakt die de service Directorybeheer bevat, moet de service Identiteits- en toegangsbeheer ook worden geconfigureerd in de rol.
 • Wanneer u een rol maakt die de service Rolbeheer bevat, moet de service Gebruikers en groepen ook worden geconfigureerd met de acties om de geselecteerde gebruikers en groepen te beheren.

Voorwaarden

Als u een rol wilt maken in de Workspace ONE Access-service, moet u een superbeheerder zijn, ook wel bekend als de systeemdomeinbeheerder. De superbeheerder heeft toegang tot alle onderdelen en functies in de Workspace ONE Access-services en kan deze ook beheren. Admingebruikers waaraan de rol is toegewezen die met de service Rolbeheer is geconfigureerd, kunnen ook rollen maken.

Procedure

 1. Klik op de pagina Accounts > Rollen in de Workspace ONE Access-console op Toevoegen. Pagina met lijst van beheerdersrollen voor Workspace ONE Access in de console
 2. Voer in het tekstvak Rolnaam op de pagina Definitie een beschrijvende rolnaam in en voeg een beschrijving van de rol toe.
  De naam van elke rol in uw omgeving moet uniek zijn.
 3. Klik op Volgende.
 4. Selecteer op de pagina Configuratie de service die door deze rol moet worden beheerd. Workspace ONE Access-configuratiepagina voor toegangscontrole op basis van rollen
  1. Selecteer het type acties die voor de service kunnen worden beheerd, in het vervolgkeuzemenu Actie(s).Acties en resources voor beheerdersrol selecteren in de Workspace ONE Access-console
  2. Nadat u de actie heeft geselecteerd, wordt Resources weergegeven. Selecteer Alle om alle resources binnen de actie te beheren, of selecteer Enkele en selecteer vervolgens de voorwaarden die kunnen worden beheerd in het vervolgkeuzemenu Voorwaarden.
  3. Als u extra acties wilt toevoegen die door deze rol moeten worden beheerd, klikt u in de sectie Actie(s) op + en gaat u door met het configureren van de actie, resources en voorwaarden.
 5. Klik op OPSLAAN.
 6. Als u een andere service aan deze rol wilt toevoegen, selecteert u de service en configureert u de rol.
 7. Wanneer u klaar bent, klikt u op OPSLAAN op de pagina Configuratie. De rol wordt toegevoegd aan de pagina Rollen.

Volgende stappen

Wijs deze rol toe aan gebruikers om ze beheerders van deze service te maken.