Met de toegangscontrole op basis van rollen in Workspace ONE Access kunt u een rol toewijzen om beheerderstoegang te verlenen aan gebruikers en groepen, zodat ze specifieke applicaties kunnen beheren.

De superbeheerder kan bijvoorbeeld de dagelijkse rechten voor het beheren van de Office 365-applicatie in de Workspace ONE Access-service aan een andere gebruiker delegeren. U maakt een beheerdersrol om Office 365 te beheren en de rechten voor de applicatie te beheren.

Procedure

 1. Klik op de pagina Accounts > Rollen in de Workspace ONE Access-console op NIEUW. Creëer een beschrijvende rolnaam en omschrijf het doel van de rol. Klik op Volgende.

  Schermafdruk van de pagina Rol toevoegen
 2. Selecteer de catalogus-service in de configuratiepagina. Voor Acties selecteert u Webapplicaties beheren. Voor Resources selecteert u Sommige. Voor Voorwaardenselecteert u Webapps en voert u Office 365 in het zoekvak in. Configuratie Opslaan.
  U kunt andere applicaties toevoegen om te beheren. Bijvoorbeeld: zoek naar Salesforce en voeg deze applicatie toe aan de lijst met webapplicaties die moeten worden beheerd in deze rol.
  Schermafdruk van de pagina Bewerken met de rol van Office 365-beheerder
 3. Selecteer op de configuratiepagina nu de Rechten-service. Voor Acties selecteert u Web-rechten beheren. Voor Resources selecteert u Sommige. Voor Voorwaarden selecteert u Applicaties en in het zoekvak voert u Office 365 in om dezelfde applicatie te selecteren. Configuratie Opslaan.
  Als u een andere applicatie in de catalogus-Service hebt toegevoegd, zorgt u ervoor dat u deze hier toevoegt als u wilt dat de beheerder de rechten beheert.
 4. Op de configuratiepagina klikt u nogmaals op Opslaan.
  De rol voor hete beheren van de Office 365-applicatie is gemaakt en wordt weergegeven op de pagina Rollen.
 5. Selecteer de rol die u heeft gemaakt en klik op Toewijzen. Voer in tekstvak Zoeken de gebruikers- of groepsnamen in aan wie u toegang wilt verlenen. Selecteer de gebruiker of groep en klik op Opslaan.
  Schermafdruk van de pagina Rol toewijzen met de rol van Office 365-beheerder
  De gebruiker of groep is nu de beheerder voor deze rol. De profielpagina is bijgewerkt om de toegewezen rol weer te geven.