U maakt één lokale gebruiker tegelijk in de Workspace ONE Access-service. Wanneer u de gebruiker toevoegt, selecteert u de lokale directory die is geconfigureerd met de lokale gebruikerskenmerken en het domein waarbij de gebruiker zich aanmeldt.

U voegt niet alleen gebruikersinformatie toe, maar selecteert ook de gewenste gebruikersrol: gebruiker of beheerder. Met de beheerdersrol krijgt de gebruiker toegang tot de beheerconsole om de Workspace ONE Access-services te beheren.

Voorwaarden

  • Lokale directory gemaakt.
  • Domein geïdentificeerd voor lokale gebruikers.
  • Gebruikerskenmerken die zijn vereist, geselecteerd op de pagina Gebruikerskenmerken van de lokale directory.
  • Wachtwoordbeleidsregels geconfigureerd.

Procedure

  1. Klik op de pagina Accounts > Gebruikers in de Workspace ONE Access-console op NIEUW.
  2. Selecteer de lokale directory en het domein voor deze gebruiker op de pagina Directory.
  3. De rol Gebruiker is geselecteerd. Als deze gebruiker een admin is, selecteert u de beheerdersrollen die u wilt toevoegen in de sectie Rollen.
  4. Klik op VOLGENDE.
  5. Voeg op de pagina Gebruikersprofiel de gebruikersinformatie toe en klik op VOLGENDE om de geconfigureerde informatie te bekijken.
  6. Als alles correct is op de pagina Samenvatting klikt u op OPSLAAN.

resultaten

De lokale gebruiker is gemaakt. De gebruiker wordt in een e-mail gevraagd het account in te schakelen en een wachtwoord te maken. De koppeling in de e-mail verloopt volgens de waarde die is ingesteld op de pagina Wachtwoordbeleid. Dit is standaard zeven dagen. Als de link verloopt, kunt u op WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN klikken op de pagina van het gebruikersaccount om de e-mailmelding opnieuw te verzenden.

Een gebruiker wordt toegevoegd aan bestaande groepen op basis van de regels voor groepskenmerken die zijn geconfigureerd.

Volgende stappen

Ga naar het lokale gebruikersaccount om het profiel te bekijken, de gebruiker toe te voegen aan groepen en de gebruiker rechten te geven voor de te gebruiken bronnen.

Wanneer u een admingebruiker in de systeemdirectory heeft gemaakt die rechten heeft op bronnen die door een specifiek toegangsbeleid worden beheerd, controleer dan of de beleidsregels van de applicatie ook Wachtwoord (lokale directory) als alternatieve verificatiemethode bevatten. Als Wachtwoord (lokale directory) niet is geconfigureerd, kan de beheerder zich niet aanmelden op de app.