Wanneer u een bestaande Workspace ONE Access-directory hebt waarin het gebruikersdomein onjuist is of ontbreekt, moet u de domeininstellingen controleren en de directory opnieuw synchroniseren. Controle van de domeininstelling is vereist zodat gebruikers of groepen met dezelfde naam in verschillende Active Directory-domeinen correct worden gesynchroniseerd met de Workspace ONE Access-directory en gebruikers zich kunnen aanmelden.

Procedure

  1. Selecteer de directory die u wilt synchroniseren op de pagina Integraties > Directory's in Workspace ONE Access.
  2. Klik op Synchronisatie-instellingen en klik vervolgens op Toegewezen kenmerken.
  3. Controleer op de pagina Toegewezen kenmerken of het Workspace ONE Access-kenmerk domein is toegewezen aan de juiste kenmerknaam in Active Directory.
    Het domeinkenmerk wordt doorgaans toegewezen aan het kenmerk canonicalName in Active Directory.
    Het domeinkenmerk is niet gemarkeerd als Vereist.
  4. Klik op Opslaan en klik vervolgens op SYNCHRONISEREN om de directory te synchroniseren.