Ingebouwde identiteitsproviders kunnen worden geconfigureerd met verificatiemethoden die het gebruik van een connector op uw locatie niet vereisen. Er is één ingebouwde identiteitsprovider beschikbaar in de Workspace ONE Access-console op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Identiteitsproviders. U kunt aanvullende ingebouwde identiteitsproviders maken.

U configureert de verificatiemethoden op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Beheren > Verificatiemethoden. Wanneer u de ingebouwde identiteitsprovider configureert, koppelt u de verificatiemethoden voor gebruik in de ingebouwde identiteitsprovider.

U kunt ook de ingebouwde identiteitsproviders configureren om verificatiemethoden te gebruiken die zijn geconfigureerd op een connector die is geïmplementeerd in de uitsluitend uitgaande verbindingsmodus. Voor een uitsluitend uitgaande connector hoeft de inkomende firewallpoort 443 niet te zijn geopend. De connector brengt een uitsluitend uitgaande verbinding (met websockets) met de cloudservice tot stand en ontvangt verificatieaanvragen via dit kanaal.

Nadat u de verificatiemethoden hebt gekoppeld in de ingebouwde identiteitsproviders, moet u toegangsbeleid maken om op deze verificatiemethoden toe te passen.