U kunt groepen maken, leden toevoegen aan groepen en groepsregels maken in de Workspace ONE Access-service.

In plaats van elke gebruiker afzonderlijk rechten te verlenen, gebruikt u groepen om meer dan één gebruiker tegelijkertijd rechten te verlenen voor dezelfde resources. Gebruikers kunnen tot meerdere groepen behoren. Als u bijvoorbeeld een groep Sales en een groep Management maakt, kan een salesmanager tot beide groepen behoren.

U kunt groepsregels opgeven om toe te passen op de leden van een groep. Gebruikers in groepen worden gedefinieerd door de regels die u instelt voor een gebruikerskenmerk. Als een kenmerkwaarde voor een gebruiker verandert ten opzichte van de waarde van de gedefinieerde groepsregelwaarde, wordt de gebruiker verwijderd uit de groep.

Procedure

 1. Klik op de pagina Accounts > Gebruikersgroepen in de Workspace ONE Access-console op Groep toevoegen.
 2. Voeg in de sectie Groepsinformatie een groepsnaam en een beschrijving van de groep toe.
 3. Voeg gebruikers toe of sluit gebruikers uit in de sectie Groepsgebruikers.
  1. Om gebruikers toe te voegen, voert u enkele letters van de gebruikersnaam in op de regel Gebruikers toevoegen.
  2. Als u gebruikers wilt uitsluiten, voert u enkele letters van de gebruikersnaam in op de regel Gebruikers uitsluiten.
  Namen die overeenkomen met uw tekst worden weergegeven.
 4. Selecteer hoe groepslidmaatschap wordt toegekend in de sectie Groepsregels. Configureer een of meer regels voor uw groep. U kunt regels nesten.
  1. Klik in de sectie Groepsregels op Zoeken en selecteer een kenmerk in het vervolgkeuzemenu. Selecteer een kenmerk voor een gebruikersgroepsregel
  2. Selecteer in de sectie Zoeken naar waarde of voorwaarden voor overeenkomsten voor de eigenschapswaarde.

   De volgende voorwaarden voor overeenkomsten zijn beschikbaar afhankelijk van het kenmerk dat u heeft geselecteerd.

   • Selecteer is om een groep of directory te selecteren die u wilt koppelen aan deze groep. Geef een naam op in het tekstvak. Wanneer u typt, wordt een lijst met de beschikbare groepen of directory's weergegeven.
   • Selecteer is niet om een groep of directory te selecteren die u wilt uitsluiten. Geef een naam op in het tekstvak. Wanneer u typt, wordt een lijst met de beschikbare groepen of directory's weergegeven.
   • Selecteer komt overeen met om groepslidmaatschap toe te kennen aan vermeldingen die exact overeenkomen met de criteria die u invoert. Bijvoorbeeld: uw organisatie heeft mogelijk een afdeling voor zakelijke reizen die een centraal telefoonnummer gebruikt. Als u toegang tot een applicatie voor het boeken van reizen wilt toekennen aan alle medewerkers die dat telefoonnummer delen, kunt u een regel maken zoals Telefoonnummer komt overeen met 020-222 55 55.
   • Selecteer komt niet overeen met om groepslidmaatschap toe te kennen aan alle directoryserververmeldingen met uitzondering van de vermeldingen die overeenkomen met de criteria die u invoert. Bijvoorbeeld: als een van uw afdelingen een centraal telefoonnummer deelt, kunt u die afdeling uitsluiten van toegang tot een applicatie voor sociale netwerken door een regel te maken zoals Telefoonnummer komt niet overeen met 020-222 11 11. Directoryserververmeldingen met andere telefoonnummers hebben toegang tot de applicatie.
   • Selecteer begint met om groepslidmaatschap voor directoryserververmeldingen toe te kennen die beginnen met de criteria die u invoert. Bijvoorbeeld: de e-mailadressen van de organisatie beginnen mogelijk met de naam van de afdeling, zoals sales_gebruikersnaam@example.com. Als u toegang tot een applicatie wilt verlenen aan iedereen in uw salesteam, kunt u een regel maken, zoals e-mail begint met sales_.
   • Selecteer begint niet met om groepslidmaatschap toe te kennen aan alle directoryserververmeldingen met uitzondering van de vermeldingen die beginnen met de criteria die u invoert. Bijvoorbeeld: als de e-mailadressen van uw HR-afdeling de notatie hr_gebruikersnaam@example.com hebben, kunt u toegang tot een applicatie weigeren door een regel in te stellen, zoals e-mail begint niet met hr_. Directoryserververmeldingen met andere e-mailadressen hebben toegang tot de applicatie.
  3. In de laatste sectie definieert u de waarde die overeen moet komen in de regel.
  4. Klik op het plusteken + en selecteer of het een operator AND of OR is om extra regels toe te voegen.Voeg een andere regel toe voor Workspace ONE-gebruikersgroepen
 5. Klik op OPSLAAN.

Volgende stappen

Selecteer de groep in de lijst Gebruikersgroepen en voeg op het tabblad Applicaties de applicaties toe waarvoor de groep gebruiksrechten heeft.