Wanneer u Applicatie onder MDM-beheer stellen als deze door de gebruiker is geïnstalleerd inschakelt voor Win32-applicaties, verwerkt het systeem het commando om het beheer van de Win32-applicatie over te nemen.

Als u Applicatie onder MDM-beheer stellen als deze door de gebruiker is geïnstalleerdinschakelt, begint het proces om het beheer over te nemen met een installatiecommando.

Als u de optie uitschakelt en de gebruiker de applicatie installeert, markeert het systeem de applicatie als door de gebruiker geïnstalleerd.

Procedure

  1. Workspace ONE UEM verzendt installatiecommando’s naar toestellen die na publicatie worden ingeschreven.
  2. Het toestel heeft gemeld dat het commando ontvangen is.
  3. De volgende controle is afhankelijk van of de beheerder het beheer overneemt.
  4. Het systeem zoekt naar de applicatie op het toestel.

    Als de applicatie al is geïnstalleerd, downloadt en installeert het systeem de applicatie opnieuw. Als de applicatie nog niet is geïnstalleerd, installeert het systeem de applicatie volgens de normale configuraties voor flexibele implementatie.

  5. Het toestel meldt de status van de applicatie zoals beheerd in de console.