Gebruik het peerdistributiesysteem als een andere methode om Win32-applicaties op bedrijfsnetwerken te implementeren. Workspace ONE UEM werkt samen met Adaptiva om het peer-to-peerdistributiesysteem aan te bieden.

Belangrijk:

Kopieer de gedeelde sleutel die in het installatieprogramma van de peer-to-peerserver wordt weergegeven. Als u deze sleutel kwijtraakt, moet u de server opnieuw installeren en aangeven dat u een nieuwe sleutel wilt genereren. Voer deze gedeelde sleutel in de Workspace ONE UEM Console in.

Procedure

 1. Ga naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Systeem > Bedrijfsintegratie > Peerdistributie > Adaptiva.
 2. Download de peer-to-peerserver en installeer deze (als beheerder) op de server in uw netwerk waarop ook de VMware Enterprise Systems Connector en de SQL-database of SQL Server Express zijn geïnstalleerd. Vergeet niet de gedeelde sleutel te kopiëren en op te slaan zodat u deze in de Workspace ONE UEM Console kunt invoeren.

  Als u de server op een ander systeem installeert, zorg er dan voor dat deze zich in een veilig netwerk bevindt, zodat de server met de andere componenten en de clients kan communiceren.

 3. Als de peer-to-peerserver is geïnstalleerd, voer dan de rest van de gegevens in op de pagina Peer-to-peerdistributie.

  Instelling configuratie

  Beschrijving instelling configuratie

  Naam/IP-adres server

  Voer de naam of het IP-adres van de peer-to-peerserver in.

  Als u de server op hetzelfde systeem als de VMware Enterprise Systems Connector hebt geïnstalleerd, gebruikt u die naam of dat IP-adres.

  Gedeelde verificatiesleutel

  Voer de sleutel in die u tijdens de installatie van de peer-to-peerserver hebt gekopieerd.

  Deze sleutel zorgt voor veilige communicatie tussen de peer-to-peerserver, de peer-to-peerclients en de Workspace ONE UEM-infrastructuur.

  Als u niet de meest recent gegenereerde sleutel invoert, geeft het systeem een fout weer dat de sleutel niet overeenkomt.

  Certificaat

  Schakel deze optionele functie in om een veilige wederzijdse verificatie tussen de AirWatch Cloud Connector en de Adaptiva-server te configureren.

  Als deze instelling is ingeschakeld, kunt u het openbare Adaptiva-certificaat naar de Workspace ONE UEM Console uploaden.

  Deze instelling heeft enkele voordelen:

  • AirWatch Cloud Connector en Adaptiva-server kunnen ervoor zorgen dat ze met een legitieme service praten.

  • Transport Layer Security (TLS) tussen de AirWatch Cloud Connector en Adaptiva-server bereiken.

  Distributieoptimalisatie

  Schakel deze optionele functie in om een spreadsheet van uw netwerktopologie te uploaden. U kunt ook uw netwerktopologie downloaden zoals die door het peer-to-peersysteem is vastgelegd.

  Netwerktopologieën kunnen erg complex zijn. Overleg de netwerktopologie van uw bedrijf eerst met uw IT-afdeling voordat u deze functie inschakelt.

  Als u deze optie uitschakelt, maakt een systeem voor elk subnet van de geregistreerde clients een kantoor aan. Deze kantoren zijn als subkantoren met het centrale kantoor verbonden.

  Deze instelling heeft enkele voordelen.

  • Zo kunt u downloads eerst naar voorkeurstoestellen in een subnet sturen. Voorkeurstoestellen hebben een hoge beschikbaarheid en hebben in het verleden met succes downloads naar andere toestellen in het subnet gestuurd.

  • IP-bereiken blijven zo ongewijzigd, omdat gesplitste netwerkbereiken leiden tot clients die niet aan een kantoor zijn verbonden. Die clients ontvangen geen downloads van de peer-to-peerserver.

  • Zo zorgt u ervoor dat downloads eerst op geconfigureerde netwerken beginnen, voordat er wordt teruggevallen op CDN's of bestandsopslagsystemen.

  Toegewezen aan groepen

  Voer de groepen in die applicaties met het peer-to-peersysteem ontvangen.

  Instelling probleemoplossing

  Beschrijving instelling probleemoplossing

  Server-id

  Geef dit nummer door aan een Workspace ONE UEM-medewerker als er zich problemen met het peer-to-peerdistributiesysteem voordoen.

  Status selecteren

  Controleert of de verbinding tussen het peer-to-peersysteem en de Workspace ONE UEM-infrastructuur werkt. Er wordt ook gecontroleerd of het huidige systeem gebruikmaakt van de juiste versie van de peer-to-peerclient en -server.

  Inhoud publiceren

  Hiermee publiceert u elke applicatie binnen het systeem.

  Met deze optie kunt u applicatie-implementaties opnieuw opbouwen als er een catastrofaal incident is opgetreden.

  Geactiveerde licenties

  Klik op Geactiveerde toestellen downloaden voor een lijst met toestellen waarop de peer-to-peerclient en een actieve licentie is geïnstalleerd.

 4. Sla de instellingen op. Het systeem stuurt de peer-to-peerclients dan automatisch naar de toestellen in de groepen die u op deze pagina hebt ingevoerd.

  Nadat u de configuratie van de peer-to-peerserver hebt voltooid en de instellingen hebt opgeslagen, neemt de Workspace ONE UEM-server contact op met de Adaptiva-cloudlicentieserver om een licentiesleutel op te halen. De licentiesleutel wordt voor activering verzonden naar de peer-to-peerdistributieserver. De peer-to-peerdistributieserver maakt periodiek verbinding met de Adaptiva-cloudlicentieserver en stuurt het aantal gebruikte licenties om een nieuw token te ontvangen.