Gebruik de distributieoptimalisatiefunctie om te beheren waarvandaan applicatiepakketten worden gedownload. Download de spreadsheet van de pagina Peer-to-peerdistributie en voeg kantoren, subnetten en IP-bereiken toe om uw peer-to-peernetwerk in kaart te brengen. U kunt ook uw IT-afdeling om de netwerktopologie vragen.

Bestudeer tijdens het plannen de gedragingen van het systeem in Gedrag gegevensoverdrachten voor peer-to-peernetwerken.

Distributieoptimalisatie uitschakelen

Als u distributieoptimalisatie niet gebruikt, gaat het peer-to-peerdistributiesysteem ervan uit dat elk subnet één keer een pakket ontvangt.

Het systeem genereert de standaardtopologie op basis van de clients die op de server worden geregistreerd. Per subnet wordt er één kantoorlocatie gecreëerd. Als de clients in het kantoor of het subnet nieuwe inhoud proberen te downloaden, ontvangt elk subnet één keer het pakket.

Hiërarchische weergave

Distributieoptimalisatie werkt het best als u uw peer-to-peernetwerk als een hiërarchie in kaart brengt. Weergave van een hiërarchische structuur van een peer-to-peernetwerk

Het rendezvous point (RVP) in het centrale kantoor stuurt het applicatiepakket naar Boston (standaard) en Lima. Onder Noord-Amerika ontvangen de RVP's in Boston (Wi-Fi), Baltimore en Toronto het applicatiepakket van Boston (standaard). De RVP in Miami ontvangt het pakket van het kantoor in Baltimore. Als een pakket niet beschikbaar is, downloaden kantoren het van het back-upbestandssysteem of -CDN.