Met de Microsoft Store voor bedrijven van Microsoft kunt u applicaties in grote hoeveelheden kopen, beheren en distribueren. Als u Workspace ONE UEM gebruikt om uw Windows 10-toestellen (en recenter) te beheren, moet u de twee systemen integreren. Na integratie kunt u applicaties in de Microsoft Store voor bedrijven kopen, deze via Workspace ONE UEMdistribueren en hun geüpdatete versies beheren.

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de gekochte applicaties kunt implementeren met Workspace ONE UEM. Voor meer informatie over de Microsoft Store voor bedrijven verwijzen we u naar https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/windows-store-for-business.

Vereiste onderdelen om te integreren

Zie Integratie van Microsoft Store voor bedrijven - vereisten voor meer informatie over de onderdelen voor het integreren van Workspace ONE UEM en de Microsoft Store voor bedrijven.

Voor u Azure AD kunt gebruiken om uw Windows-toestellen in te schrijven, moet u Workspace ONE UEM configureren om Azure AD als een identiteitsservice te gebruiken. Zie Azure AD Identity Services-integratie configureren voor meer informatie.

Workspace ONE UEM ondersteunt zowel online als offline licentiemodellen. Zie Online en offline modellen van de Microsoft Store voor bedrijven voor een vergelijking van de twee modellen.

Importeren en implementeren met de Workspace ONE UEM Console

Zie Microsoft Store voor bedrijven — applicaties importeren voor de stappen voor het importeren van applicaties uit de Microsoft Store voor bedrijven naar Workspace ONE UEM. Volg de stappen voor import door implementatie van applicaties in Microsoft Store voor bedrijven - applicaties implementeren.

Microsoft Store voor bedrijven beheren met detailoverzicht

Gebruik het detailoverzicht van publieke applicaties uit de Microsoft Store voor bedrijven om licenties te synchroniseren, de applicatie toe te wijzen aan groepen en om details van de applicatie te bewerken.

Zie Detailoverzicht - omschrijvingen van de instellingen voor informatie over instellingen. Zie Licenties voor applicaties uit de Microsoft Store voor bedrijven synchroniseren en opnieuw claimen voor informatie over licentiebeheer in de Workspace ONE UEM Console.