Zo wijst u een smart group toe tijdens het beheren van de smart group.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen om de hele lijst met smart groups te zien.
  2. Selecteer de smart group(s) waaraan u inhoud wilt toewijzen en klik op Toewijzen. De pagina Toewijzen wordt weergegeven. Selecteer de link Groepen onder aan de pagina Toewijzen om de pagina Groepen weer te geven. Op deze pagina worden de organisatiegroepen weergegeven die de smart groups beheren. Keer terug naar de pagina Toewijzen door de knop Sluiten te selecteren.
  3. In het scherm Toewijzen gebruikt u het zoekveld om de lijst met beschikbare producten te zien en deze aan de geselecteerde smart group(s) toe te wijzen.
  4. Selecteer Volgende om de pagina Toesteltoewijzing bekijken weer te geven en de toewijzingsstatus te bevestigen.
  5. Klik op Opslaan en publiceren.