In een bepaald gebruiksscenario is de optie Groep voor toewijzing gebruiken in Machtigingen van gebruikersgroepen bewerken niet beschikbaar. Dit betekent dat u deze gebruikersgroep niet kunt gebruiken als een toewijzingsgroep.

U kunt de optie Groep voor toewijzing gebruiken niet selecteren (en daarom kan deze niet worden gebruikt als een toewijzingsgroep of smart group) in het volgende gebruiksscenario.

  • Als de gebruikersgroep wordt beheerd door een bovenliggende OG en u wilt de groep toewijzen vanuit een van de onderliggende OG’s.