Als u een smart group niet meer nodig heeft, kunt u deze verwijderen.

U kunt maar één smart group tegelijk verwijderen. Als u meer dan één smart group selecteert, is de knop Verwijderen niet langer beschikbaar.

Voorwaarden

De smart group kan aan geen enkel toestelproduct worden toegewezen. Als er een smart group is toegewezen, kunt u die niet verwijderen. Zie Toewijzing van een smart group ongedaan maken.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Groepen > Toewijzingsgroepen en selecteer de smart group die u uit de lijst wilt verwijderen.
  2. Selecteer het selectievakje aan de linkerkant van de smart group die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer Verwijderen in het actiemenu dat wordt weergegeven.

resultaten

De niet-toegewezen smart group is verwijderd.