In de lijstweergave met beheerdersrollen kunt u uw bibliotheek met rollen voor alle beheerders uitbreiden, bewerken, vergelijken en onderhouden.

De lijstweergave met beheerdersrollen kunt u vinden door te navigeren naar Accounts > Beheerders > Lijstweergave.

Rol toevoegen

Maak een geheel nieuwe beheerdersrol door de knop Rol toevoegen te selecteren. Zie Beheerdersrol maken voor meer informatie.

Rol importeren en Rol exporteren

U kunt een rol importeren die vanuit een andere omgeving is geëxporteerd. U kunt een rol die in een xml-bestand is opgeslagen ook exporteren naar een locatie op uw toestel, zodat het later gemakkelijk kan worden geïmporteerd. Selecteer de rol die u wilt exporteren en selecteer de knop Exporteren. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie.

Rol kopiëren

U kunt tijd besparen door een kopie van een bestaande rol en de bijbehorende rechten te maken. Zie Rol kopiëren voor meer informatie.

Gebruikers weergeven

Met de knop Gebruikers weergeven kunt u de lijstweergave Beheerders zien, waarin een lijst met alle beheerders wordt weergegeven. Schakel het selectievakje in links naast de naam van de rol en selecteer vervolgens de knop Gebruikers weergeven.

Rol verwijderen

U kunt een ongebruikte rol verwijderen uit uw bibliotheek met beheerdersrollen. Het is niet mogelijk een rol te verwijderen die aan een beheerder is toegewezen. Selecteer een niet-toegewezen rol die u wilt verwijderen en selecteer de knop Verwijderen.

Naam wijzigen van een rol

Als u een beheerdersrol importeert met dezelfde naam als een bestaande beheerdersrol, kunt u de naam van de bestaande rol eerst wijzigen. Raadpleeg De naam van een beheerdersrol wijzigen voor meer informatie.

De bronnen van een beheerdersrol weergeven

U kunt alle bronnen en rechten van de rol van een beheerder bekijken, met inbegrip van aangepaste en standaardrollen. Deze weergave kan u helpen bepalen wat een beheerder wel en niet kan doen in de UEM console. Zie De bronnen van een beheerdersrol weergeven voor meer informatie.

Rol bewerken

U kunt de naam, omschrijving en specifieke machtigingen van een bestaande rol bewerken. Selecteer het potloodpictogram links naast de naam van de rol in de lijst, zodat het scherm Rol bewerken wordt weergegeven. Hierin kunt u wijzigingen aanbrengen.

Twee rollen vergelijken

U kunt ook de instellingen van afzonderlijke machtigingen van twee rollen vergelijken. Raadpleeg Beheerdersrollen vergelijken voor meer informatie.