Organisatiegroepen bieden de flexibiliteit die nodig is om organisaties die functioneel, geografisch en organisationeel verspreid zijn maken een multi-tenancy-oplossing mogelijk.

  • Schaalvergroting – Flexibele ondersteuning voor exponentiële groei.
  • Multitenancy (meerdere secundaire omgevingen) – Maak groepen die als onafhankelijke omgevingen functioneren.
  • Overname – Stroomlijn het installatieproces door onderliggende groepen zodanig in te stellen dat ze de configuraties van bovenliggende groepen overnemen.

Het diagram toont een gebruikelijke bedrijfshiërarchie in piramidevorm. De schermafbeelding toont de structuur van de organisatiegroep die overeenkomt met de bedrijfshiërarchie.

In het voorbeeld van de meerkeuzelijst voor organisatiegroepen kunnen alle profielen, functies, applicaties en andere MDM-instellingen ingesteld worden vanuit het hoogste niveau van uw 'Wereldwijd BV'.

Vervolgens kunnen instellingen worden overgenomen door onderliggende organisatiegroepen, zoals Azië/Oceanië en Europa, Midden-Oosten en Afrika of verder naar beneden naar Australië > Productieafdeling of zelfs nóg verder naar Australië > Uitvoering > Organisatie.

Instellingen tussen zusterorganisatiegroepen zoals Azië/Oceanië en Europa, Midden-Oosten en Afrika maken gebruik van de structuur met meerdere gebruikers van organisatiegroepen door deze instellingen van elkaar gescheiden te houden. Maar deze twee zusterorganisatiegroepen nemen de instellingen wél over van hun bovenliggende organisatiegroep, Wereldwijd B.V..

Als alternatief kunt u ervoor kiezen om instellingen te overschrijven op een lager niveau en alleen de instellingen aan te passen die u wilt veranderen of juist wilt houden. Deze instellingen kunnen gewijzigd worden en naar ieder niveau overgedragen worden.