U kunt de instellingen van één organisatiegroep vergelijken met een andere om zo problemen bij migratie tussen die groepen te voorkomen.

Een voorbeeld van een scenario voor migratie van versie: als een UAT-server (User Acceptance Testing) eenmaal is opgewaardeerd, geconfigureerd en getest, kunt u de UAT-instellingen direct vergelijken met de productie-instellingen.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Beheerder > Beheer van instellingen > Vergelijking van instellingen.
  2. Selecteer een organisatiegroep in uw omgeving in het vervolgkeuzemenu (met het nummer 1). U kunt ook de XML-instellingen uploaden door op de knop Uploaden te klikken en een XML-bestand met geëxporteerde instellingen voor organisatiegroepen te selecteren.
  3. Selecteer rechts in het vervolgkeuzemenu de organisatiegroep waarmee u wilt vergelijken (met het nummer 2).
  4. Selecteer Updaten om alle instellingen van beide geselecteerde organisatiegroepen in een lijst weer te geven.
    • Verschillen tussen de twee groepen instellingen worden automatisch gemarkeerd.
    • U kunt ook het selectievakje Alleen verschillen tonen inschakelen. Zodoende worden alleen de instellingen weergegeven die voor de ene organisatiegroep maar niet de andere gelden.
    • Individuele instellingen die leeg zijn (of niet gespecificeerd) verschijnen in de vergelijkingslijst als "leeg".