Wanneer Workspace ONE UEM met een geselecteerd gebruikersbeveiligingstype is geïntegreerd en voordat de inschrijving begint, kunt u elke verificatiemethode inschakelen die u wilt toestaan.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Toestelinstellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving op het tabblad Verificatie.
 2. Selecteer de juiste selectievakjes voor de instelling Verificatiemodus.
  Instelling Beschrijving
  E-maildomein toevoegen Deze knop wordt gebruikt voor het instellen van de Auto-Discovery-service om uw e-maildomeinen in uw omgeving te registreren.
  Verificatiemodus

  Selecteer de toegestane verificatietypen, waaronder:

  • Basis – Basisgebruikersaccounts (accounts die u handmatig in de UEM-console maakt) kunnen worden ingeschreven.
  • Directory – Directorygebruikersaccounts (accounts die u hebt geïmporteerd of met behulp van integratie met directory services hebt toegestaan) kunnen worden ingeschreven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt directory-gebruikers met of zonder SAML.
  • Verificatieproxy – Hiermee kunnen gebruikers zich kunnen inschrijven met behulp van gebruikersaccounts met verificatieproxy's. Gebruikers worden geverifieerd bij een webeindpunt.
   • Verificatieproxy-URL, back-up van verificatieproxy-URL en methode verificatietype (kiezen tussen HTTP-basic en Exchange ActiveSync) invoeren.
  Verificatiebron voor Intelligent Hub

  Selecteer het systeem dat Intelligent Hub-service gebruikt als bron voor gebruikers- en -verificatiebeleid.

  • Workspace ONE UEM – Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services Workspace ONE UEM gebruiken als bron.

   Wanneer u de paginaConfiguratie van de Hubvoor Hub Services hebt geconfigureerd, hebt u de URL van de tenant Hub Services ingevoerd.

  • Identity Manager- Selecteer deze instelling als u wilt dat Hub Services VMware Identity Manager gebruikt als bron.

   Wanneer u de paginaConfiguratie van de Hubvoor Hub Services hebt geconfigureerd, hebt u de URL van de tenant VMware Identity Manager ingevoerd.

  Inschrijvingsmodus voor toestellen

  Selecteer de gewenste inschrijvingsmodus voor toestellen, waaronder:

  • Open inschrijving – Geeft in principe iedereen die voldoet aan de andere inschrijvingscriteria (verificatiemodus, beperkingen, enzovoort) toestemming om zich in te schrijven. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt open inschrijving.
  • Alleen geregistreerde toestellen – Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven met behulp van toestellen die door u of zijzelf zijn geregistreerd. Toestelregistratie is het proces van zakelijke toestellen toevoegen aan de UEM-console voordat ze worden ingeschreven. Raadpleeg het gedeelte Inschrijving van de VMware Workspace ONE UEM Handleiding Mobile Device Management (mobiel toestelbeheer) voor meer informatie over het registreren van toestellen. Directe inschrijving voor Workspace ONE ondersteunt alleen de inschrijving van geregistreerde toestellen, maar alleen als registratietokens niet zijn vereist.
  Registratietoken vereisen

  Alleen zichtbaar wanneer Alleen geregistreerde toestellen is geselecteerd.

  Als u inschrijving alleen voor geregistreerde toestellen openstelt, hebt u ook de optie om een registratietoken te verplichten voor de inschrijving. Dit verhoogt de beveiliging, omdat u daarmee bevestigt dat een bepaalde gebruiker bevoegd is om zich in te schrijven. U kunt een e-mail of SMS-bericht met het inschrijvingstoken naar gebruikers met Workspace ONE UEM-accounts sturen.

  Inschrijving van AirWatch Intelligent Hub voor iOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met iOS-toestellen deWorkspace ONE Intelligent Hubdownloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als u dit niet inschakelt, is online inschrijven beschikbaar.
  Inschrijving van AirWatch Intelligent Hub voor macOS verplichten Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat gebruikers met macOS-toestellen Workspace ONE Intelligent Hub downloaden en installeren voordat ze zich kunnen inschrijven. Als u dit niet inschakelt, is online inschrijven beschikbaar.
 3. Selecteer Opslaan.