U kunt beheerdersrollen als een XML-bestand exporteren en deze bestanden in een andere omgeving importeren, zodat beheerdersrollen een mobiele resource worden die u tijd kan besparen.

Deze schermafbeelding toont het knoppencluster dat wordt weergegeven als een beheerdersrol wordt geselecteerd, waardoor de functie Exporteren wordt gemarkeerd.

Procedure

  1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen.
  2. Schakel het selectievakje in naast de beheerdersrol die u wilt exporteren. Zodra u dat doet, worden er actieknoppen boven de rol weergegeven. Het is niet mogelijk om te exporteren als u meer dan één beheerdersrol selecteert.
  3. Selecteer Export en sla het .xml-bestand op een locatie op uw toestel op.