U kunt belangrijke beheerfuncties implementeren voor doorlopend onderhoud van beheerdersaccounts door te navigeren naar Accounts > Beheerders > Lijstweergave.

Selecteer de hyperlink in de kolom gebruikersnaam om de pagina Beheerder toevoegen/bewerken weer te geven. Met deze link kunt u huidige toegewezen rollen snel bijwerken of rollen snel wijzigen binnen uw organisatie, zodat uw bevoegdheden actueel blijven. U kunt ook algemene beheerinformatie wijzigen en een wachtwoord opnieuw instellen.

U kunt de lijst met beheerders filteren, zodat alle rollen worden weergegeven, of de lijst beperken tot alleen een specifieke rol die u wilt zien.

Maak de relevante actieknoppen zichtbaar voor de beheerder door middel van het keuzerondje naast de gebruikersnaam van de betreffende beheerder.

  • Geschiedenis weergeven – Houd bij wanneer beheerders in- en uitloggen bij de Workspace ONE UEM Console.
  • Deactiveren – Wijzig de status van een beheerdersaccount van actief naar inactief. Met deze functie kunt u de beheerfuncties en bevoegdheden tijdelijk opschorten. Tegelijk kunt u met deze functie de gedefinieerde rollen van de beheerdersaccount behouden voor gebruik later.
  • Activeren – Wijzig de status van een beheerdersaccount van inactief naar actief.
  • Verwijderen – Verwijder het beheerdersaccount van de UEM-console. Deze actie is handig wanneer het dienstverband van een beheerder eindigt.
  • Wachtwoord opnieuw instellen – Alleen beschikbaar voor algemene beheerders. Stuurt een e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de algemene beheerder. De e-mail bevat een link die na 48 uur verloopt. Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, moet de algemene beheerder op de link klikken en antwoord geven op de wachtwoordherstelvraag. Hierdoor kan de algemene beheerder zijn eigen wachtwoord wijzigen.

    Directory-based beheerders moeten hun wachtwoorden opnieuw instellen met behulp van het active directory-systeem.

    Tijdelijke beheerders kunnen hun wachtwoord niet opnieuw instellen. Een andere beheerder moet het tijdelijke beheerdersaccount verwijderen en vervolgens opnieuw aanmaken.