Als u een beheerdersrol importeert met dezelfde naam als een bestaande beheerdersrol, is het raadzaam de naam van de bestaande rol eerst te wijzigen. Als u de naam van een rol wijzigt, kunt u zowel de oude als de nieuwe rol in dezelfde omgeving behouden.

Procedure

  1. Navigeer naar Accounts > Beheerders > Rollen en klik op het pictogram Bewerken () voor de rol waarvan u de naam wilt wijzigen. De pagina Rol bewerken wordt weergegeven.
  2. Bewerk de Naam van de rol en eventueel de Omschrijving.
  3. Selecteer Opslaan.