U kunt rollen creëren die specifieke soorten toegang verlenen tot Workspace ONE UEM Console. U definieert rollen voor individuele gebruikers en groepen op basis van toegangsniveaus voor de UEM-console die u nuttig vindt.

Zo kunt u bijvoorbeeld helpdesk-beheerders in uw organisatie slechts beperkte toegang tot de console geven, terwijl IT-beheerders meer bevoegdheden krijgen.

Om de mogelijkheid te activeren om rollen als de basis voor uw toegangsbeleid te gebruiken moet u eerst beheerders- en gebruikersrollen binnen de UEM-console creëren. Specifieke resources, bekend als machtigingen of bevoegdheden, bepalen de aard van deze rollen, waarmee u toegang tot verschillende functies in de UEM-console kunt in- of uitschakelen. Er kunnen ook rollen worden gemaakt voor eindgebruikers die toegang nodig hebben tot het Selfservice-portaal.

Aangezien rollen (en specifiek bronnen of machtigingen) bepalen wat gebruikers en beheerders wel en niet kunnen doen in de console UEM, moet er zorgvuldig worden stilgestaan bij het toekennen van de juiste bronnen of machtigingen. Als u bijvoorbeeld wilt dat beheerders een notitie moeten invoeren voordat Bedrijfsgegevens wissen kan worden uitgevoerd op een toestel, moet de rol machtigingen hebben voor Bedrijfsgegevens wissen en voor het toevoegen van een notitie.

Twee beheerdersrollen vergelijken

U kunt de machtigingen van één beheerdersrol met een andere vergelijken om de nauwkeurigheid te vergroten of om bewuste verschillen te controleren. Raadpleeg Beheerdersrollen vergelijken voor meer informatie.