U dient gebruikersaccounts te creëren en integreren zodat toestellen in Workspace ONE UEM kunnen worden ingeschreven. Er moeten eveneens beheerdersaccounts gecreëerd en toegewezen worden zodat beheerders gebruikers en toestellen eenvoudig kunnen beheren.

Met de UEM-console kunt u een volledige infrastructuur voor gebruikers en beheerders opzetten. Het biedt u configuratie-opties voor verificatie, bedrijfsintegratie en doorlopend onderhoud.