Als alternatief voor aangepaste gebruikersgroepen zonder integratie met active directory kunt u ook gebruikersgroepen integreren met uw bestaande active directory, hetgeen veel voordelen heeft.

Zodra u uw bestaande directory service-groepen importeert om als Workspace ONE UEM-gebruikersgroepen te gebruiken, kunt u taken in de volgende gebieden uitvoeren.

  • Gebruikersbeheer - Verwijs naar uw bestaande directoryservicegroepen (zoals beveiligingsgroepen of distributielijsten) en sluit het gebruikersbeheer in Workspace ONE UEM direct aan bij bestaande organisatiesystemen.
  • Profielen en beleid - Wijs profielen, applicaties en beleid toe aan groepen en gebruikers binnen uw hele Workspace ONE UEM-implementatie.
  • Geïntegreerde updates - Werk toewijzingen van gebruikersgroepen automatisch bij door deze te koppelen aan wijzigingen in het ledenbestand van groepen.
  • Beheerdersbevoegdheden - Stel bevoegdheden voor beheerders in, zodat alleen bepaalde beheerders wijzigingen in de toewijzing van beleid en profielen voor bepaalde gebruikersgroepen kunnen uitvoeren.
  • Inschrijving - Stel gebruikers in staat om zich met bestaande inloggegevens in te schrijven en dan automatisch aan een organisatiegroep te worden toegewezen.

De beheerder moet een bestaande organisatiegroep aanwijzen als de primaire locatie van waaruit de beheerder de toestellen en gebruikers zal beheren. Directory Services dienen ingeschakeld te zijn in deze primaire organisatiegroep.

U kunt uw bestaande Directory Service-groepen aan Workspace ONE UEM toevoegen. Hoewel integratie niet direct gebruikersaccounts creëert voor al uw Directory Service-accounts, zorgt het er wel voor dat Workspace ONE UEM ze herkent als gebruikersgroepen. U kunt deze groep gebruiken om te beperken wie zich kan inschrijven en wie niet.

Raadpleeg Gebruikersgroepen in grote aantallen importeren voor meer informatie.