Workspace ONE UEM | 24 april 2019

Controleer op toevoegingen en updates voor deze release notes.

Wat staat er in de Release Notes

Wat staat er in de Release Notes

De release notes behandelen de volgende onderwerpen:

Nieuwe functies in deze versie

Workspace ONE UEM Console

 • We bieden u graag een betere inlogervaring.
  Beheerders kunnen nu hun gebruikersnaam en wachtwoorden opslaan in de browsercache die kan worden gebruikt voor volgende logins.
 • Uw apparaten eenvoudig identificeren. We hebben een nieuwe toestel-ID toegevoegd met de naam Openbaar IP-adres in de lijstweergave voor toestellen en het Detailoverzicht voor toestellen.
  Het openbare IP-adres wordt toegevoegd aan het Detailoverzicht voor toestellen, de lijstweergave voor toestellen en de pagina Privacyinstellingen, zodat u de toegang tot het adres kunt beperken naargelang uw zakelijke en eindgebruikersbehoeften.
  Bekijk de openbare IP-adressen voor uw toestellen door naar Toestellen > Lijstweergave te gaan, vervolgens de knop Opmaak te selecteren en de kolomselecties aan te passen. U vindt Openbaar IP-adres op het tabblad Netwerk van het Detailoverzicht voor toestellen.. Wijzig de privacyinstellingen met betrekking tot de openbare IP-adressen van uw toestellen door naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Privacy te gaan in de sectie Netwerk.
 • Met de nieuwe My Services Selector hebt u toegang tot uw Hub Services vanaf de UEM Console. 
  U kunt Hub Services nu openen vanaf de Workspace ONE UEM Console met de My Services Selector. De selector is beschikbaar in het kopmenu van bijna elke pagina van de console.
 • We bieden nu SAML-verificatie voor configuraties met meerdere domeinen.
  Beheerders (alleen zij) kunnen nu de SAML-verificatie gebruiken in omgevingen met meerdere domeinen voor Workspace ONE UEM, zodat het al zo betrouwbare verificatieprotocol niet meer beperkt is tot configuraties met één domein. Ondersteuning voor omgevingen met meerdere domeinen is standaard ingeschakeld en er is geen systeeminstelling vereist.
 • AirWatch Express biedt nu een andere mogelijkheid om via SMS te communiceren met gebruikersapparaten.  
  SMS-berichten gebruiken in AirWatch Express. De SMS-configuratiepagina is nu beschikbaar in AirWatch Express. Voor het gebruik van de functionaliteit is een account met een ondersteunde SMS-provider vereist. U kunt SMS-berichten inschakelen door naar Groepen en instellingen > Configuraties > SMS te gaan en vervolgens de instellingsopties te voltooien, zoals Gatewaytype en Wachtwoord.

Android 

 • Tijd om aan de slag te gaan met de Firebase Cloud Messaging-service van Google.
  Op 10 april 2018 kondigde Google aan dat ze Google Cloud Messaging afschaffen ten gunste van een nieuw cloud-messagingplatform met de naam Firebase Cloud Messaging (FCM). Zodra GCM is afgeschaft, kunnen klanten die nieuwe apparaten inschrijven bij GCM-omgevingen, langere communicatievertragingen ondervinden tussen de Workspace ONE UEM Console en Android-toestellen. 
  Alle klanten wordt aangeraden hun VMware Workspace ONE UEM Console, Workspace ONE Intelligent Hub-applicatie en Workspace ONE-applicatie te upgraden naar de versies die ondersteuning voor Firebase Cloud Messaging bieden. 
  Let op aankomende wijzigingen in Cloud Messaging Services in omgevingen waarin Android-apparaten worden gebruikt in My Workspace ONE-portal voor meer informatie.

Inhoudsbeheer

 • Er is een nieuwe strategie voor de caching van just-in-time inhoud die excessief gebruik van geheugen elimineert.
  We hebben de inhoudscache aangepast voor betere prestaties. In de nieuwe strategie worden alleen de mappen en de inhoudsrecords opgeslagen die door de gebruikers worden geopend. Mappen worden afzonderlijk in de cache opgeslagen, waar in de oude structuur de hele repository in cache werd opgeslagen.

E-mailbeheer

 • Begin met het aanpassen van de kenmerken die worden gebruikt in de API-aanroepen naar Google Suite.
  We bieden nu de mogelijkheid om het gebruikerskenmerk voor Google Suite Provisioning te wijzigen. Pas de kenmerken aan die worden gebruikt in de API-aanroepen naar Google Suite door een alternatief kenmerk op te geven in plaats van het e-mailadres van de gebruiker. 

iOS

 • Voorkom dat uw gebruikers de persoonlijke hotspotinstellingen wijzigen.
  U kunt nu voorkomen dat uw gebruikers de instellingen voor persoonlijke hotspots wijzigen en dat Siri de data terugkoppelt naar de servers op iOS 12.2+-apparaten.

macOS

 • We ondersteunen nu Hub Services op macOS Intelligent Hub 19.04.
  De UEM Console 1904 biedt ondersteuning voor de macOS Intelligent Hub 19.04-functies, waaronder verbeterde catalogus, People, Meldingen en een aangepast tabblad Start. 
 • Nieuw en verbeterd FileVault-encryptieprofiel.
  Het schijfencryptieprofiel ondersteunt nu het door MDM uitgestelde activering. De profielupdate biedt ook meer granulaire controle over het Hub-gedrag voor het inschakelen van encryptie en zekerheidstelling van de herstelsleutel. 

Rugged

 • Verbeter de beveiliging van uw relayserver. De configuratie van de relayserver ondersteunt nu het HTTPS-protocol.
  U kunt nu het HTTPS-protocol selecteren wanneer u een relayserver configureert, inclusief de configuratie van een Stage Now-streepjescode. Profiteer van deze ondersteuning door een HTTPS-eindpunt te configureren met de gewenste webserverconfiguratietool (bijvoorbeeld IIS). U moet ook gaan naar Toestellen > Provisioning > Relayservers > Lijstweergave, Toevoegen selecteren, daarna Relayserver toevoegen en in het tabblad Toestelverbinding ‘HTTPS’ selecteren als het Protocol .

Windows

 • Bescherm uw Windows Desktop-apparaten tegen schadelijke communicatie met het nieuwe firewallprofiel.
  Het nieuwe firewallprofiel bevat nieuwe instellingen voor Windows 10-apparaten. U kunt nu verschillende typen gedrag configureren voor domein-, openbare en persoonlijke verbindingen. U kunt ook uw eigen aangepaste firewallregels toevoegen.
 • We hebben het onderhoud van Dell Provisioning voor VMware Workspace ONE-provisioningpakketten eenvoudiger gemaakt met sjablonen.
  Met sjablonen kunt u de instellingen configureren voor een provisioningpakket inclusief de apps en de instellingen opslaan voor later gebruik. We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om bestaande provisioningpakketten te bewerken en te verwijderen.
  Als u bestaande PPKGs hebt wanneer u een upgrade uitvoert naar 1904, worden deze verwijderd omdat ze de nieuwe workflow niet meer ondersteunen. U moet uw bestaande PPKGs opnieuw maken.
 • Geef de gebruikers hun apps. Voeg gebruikerscontextapps toe aan uw provisioningpakketten voor Dell Provisioning voor Workspace ONE UEM.
  U kunt nu gebruikerscontextapps toevoegen aan provisioningpakketten. Deze apps worden geïnstalleerd wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt bij een apparaat.
 • Soms heeft een basislijn een paar aanpassingen nodig.
  U kunt nu de standaard ADMX-instellingen in uw Windows Desktop basislijnen aanpassen. Het is ook mogelijk om aanvullende ADMX-beleidsregels toe te voegen.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 1904
 • AAPP-5436: Het sorteren van de applicatieversie voor de VPP-beheerde apparaten werkt niet zoals verwacht.

 • AAPP-6190: In een scenario met meerdere gebruikers kan het doel dat wordt gebruikt voor de installatie van de VPP-applicatie niet worden bijgewerkt als een nieuwe gebruiker inlogt.

 • AAPP-6390: Bootstrap-pakket kan niet worden verwijderd wanneer een smart group met ten minste één apparaat is toegewezen.

 • AAPP-6408: De menuoptie Toestel wissen verwijdert de activeringsvergrendeling niet als het toestel naar een onderliggende OG is verplaatst.

 • AAPP-6419: De UEM Console geeft ten onrechte de Windows OS-updates voor een iOS-apparaat weer. 

 • AAPP-6617: De applicatieversie kan het vierde cijfer niet opslaan en resulteert in een strijdige versiehash-fout.

 • AAPP-6634: De informatie over de beheerde licentie wordt niet weergegeven in de UEM Console

 • AAPP-6636: Apple-apparaten bieden geen ondersteuning voor de exportoptie Persoonlijke sleutel voor .p12- of .pkcs- of .cer-bestanden.

 • AAPP-6642: Het gekochte boek in de boekcatalogus leidt tot globaliseringsfouten en geeft "description" weer als "description.plural".

 • AAPP-6748: Het publiceren van het iOS beperkingsprofiel en het toewijzen ervan aan 200K apparaten werkt niet zoals verwacht en resulteert in vertraging en een patstelling in asynchrone netwerk-IO.

 • AAPP-6768: In de Hub Catalog worden alle VPP-applicaties die als on-demand worden geïmplementeerd, weergegeven onder de sectie Aanbevolen van de Hub Catalog.

 • AAPP-6795: iOS Hub wordt gewist na de SDK-installatie.

 • AAPP-6801: AllowAllAppsAccess is niet beschikbaar voor de toestelcontextprofielen.

 • AAPP-6824: Voorregistratie mislukt voor DEP-inschrijvingen als verificatie is ingeschakeld in het profiel.

 • AGGL-4679: Als u een publieke applicatie van het apparaat verwijdert, wordt de applicatiestatus op de console niet bijgewerkt.

 • AGGL-4694: KNOX-container verdwijnt bij opnieuw starten met dual mode.

 • AGGL-4961: Het commando 98 kan niet worden geactiveerd als een applicatietoewijzingsupdate voor de publieke applicatie die al aan de UEM Console is toegevoegd, wordt uitgevoerd.

 • AGGL-5170: Android EMM-inschrijvingsbeperking die is gebaseerd op de Smart Group werkt niet zoals verwacht voor de G Suite-integraties.

 • AGGL-5218: De UEM Console accepteert slechts 32 tekens als de Android UDID.

 • AGGL-5227: Publieke applicaties worden niet weergegeven onder het tabblad Detailoverzicht voor toestellen > App als het werkprofielapparaat dezelfde interne applicatietoewijzing heeft.

 • AGGL-5231: VPN-toewijzingscommando's per app worden niet gegenereerd wanneer applicaties worden toegewezen na inschrijving.

 • AGGL-5253: Kan de QR-codes niet weergeven of downloaden als de UEM Console-taal is ingesteld op Frans.

 • AGGL-5310: Kan niet zoeken naar de openbare app in de app-groep als het Google-account niet is geconfigureerd.

 • AGGL-5311: De AL-tabel wordt niet bijgewerkt voor de openbare apps wanneer de privacy-instelling is ingesteld op "niet verzamelen".

 • AGGL-5365: Het KNOX Restrictions-profiel toont dubbele vermeldingen in de UEM Console voor Enterprise FOTA registreren.

 • AMST-13756: Levenscyclus > Updates laadt een foutbericht met de tekst "Er is een fout opgetreden - Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan.”

 • AMST-14384: De OS-versie in de UEM Console kan niet worden bijgewerkt, zelfs niet nadat de versie van het Windows-apparaat is bijgewerkt.

 • AMST-14437: Kan SCEP-apparaatcertificaat niet installeren op Windows 10-apparaten.

 • AMST-14947: Het Windows Defender Exploit Guard-profiel werkt niet zoals verwacht. 

 • AMST-15013: Apparaat geeft als reden "Mislukt" en als installatiestatus "Niet geïnstalleerd" weer voor alle mislukte app-verwijderingen.

 • AMST-15224: Apparaat wordt niet geregistreerd zoals verwacht en geeft abusievelijk de inschrijvingsstatus “ingeschreven” aan.

 • ARES-6661: Blob van interne app-upload mislukt soms

 • ARES-6878: Applicatiecatalogus kan niet worden gelokaliseerd zoals verwacht.

 • ARES-7724: De configuratie van de Boxer werkt niet zoals verwacht op Android-apparaten.

 • ARES-8204: Keuzerondje voor applicaties op de pagina Toestelgegevens kan niet worden geselecteerd.

 • CMCM-188068: SSP werkt niet zoals verwacht wanneer u de repository toevoegt of bewerkt met de browser Microsoft Edge en Internet Explorer.

 • CMCM-188106: Door AW beheerde inhoudscategorie sorteert de lijst niet in alfabetische volgorde.

 • CMCM-188107: De UEM Console maakt willekeurige dubbele records van beheerde inhoud.

 • CMSVC-8806: De naleving van de zwarte lijst met applicaties wordt op sommige apparaten niet zoals verwacht verwerkt.

 • CMSVC-9119: Kan de Workspace ONE App-catalogus niet laden. 

 • CMSVC-9134: Het maken van aangepaste querygroepen werkt niet zoals verwacht wanneer u dezelfde logica gebruikt met een andere aangepaste basis-DN.

 • CMSVC-9144: IDM AirWatch-nalevingscontrole mislukt op apparaten die geen nalevingsregel hebben.

 • CMSVC-9166: SAML-verificatie mislukt als de gebruiker een installatie met meerdere domeinen heeft.

 • CMSVC-9434: De API van eindpunt api/system/users/{uuid} verwijdert de aangepaste attribuutwaarden die niet zijn opgegeven in de API-aanroep.

 • CMSVC-9466: Het toevoegen van een beheerdersrol in de UEM Console via de browser Internet Explorer 11 werkt niet zoals verwacht en de foutmelding "Pagina niet gevonden" wordt weergegeven.

 • CMSVC-9472: De e-mail voor gebruikersactivering is onleesbaar als de e-mail wordt verzonden met de batchimport.

 • CMSVC-9549: Beheerders kunnen de "e-mailgebruikersnaam" niet bijwerken met de null-waarde via de API-aanroep.

 • CMSVC-9714: Wanneer dit profiel naar het toestel wordt gepusht, wordt de waarde 'Private' naar het toestel gestuurd in plaats van het e-mailadres van de gebruiker.

 • CMSVC-9729: De inrichtingsverificatie van Dell provisioning is mislukt en de inschrijving van Windows-apparaten werkt niet zoals verwacht.

 • CRSVC-4971: De optie Automatische verlenging wordt niet weergegeven op de certificaatsjabloon-CA met als instantietype ADCS en als protocol SCEP.

 • CRSVC-5048: De UEM Console reset ongeldige inlogpogingen niet.

 • ENRL-813: IOS-apparaten kunnen de inschrijving bij Workspace ONE UEM Console niet voltooien bij gebruik van vIDM automatische detectie.

 • ENRL-889: Toestellimiet per gebruiker wordt niet toegepast als de OS-versie apparaatbeperking heeft. 

 • ENRL-904: iOS-apparaten kunnen niet worden aangemeld in onbeheerde modus als het bericht voor installatie van toestelbeheerprofiel weergeven is ingeschakeld onder Optionele prompt in Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Algemeen > Inschrijving.

 • ENRL-946: De validatiestap voor de gebruikers-ID geeft het foutbericht "OG is niet geautoriseerd" weer.

 • ENRL-1010: Zwarte en witte lijst met door komma's gescheiden waarden maken één record, ook als ze meerdere items bevatten.

 • ENRL-1059: Het beleid voor apparaatbeperking blokkeert de inschrijving van het apparaat niet als de landinstelling van de berichtsjabloon afwijkt van de landinstelling van de gebruiker/OG.

 • FBI-178022: Het rapport Applicatiedetails per toestel kan geen informatie ophalen over de toestellen waarop een eerdere versie is geïnstalleerd.

 • FBI-178087: De pagina Rapportabonnement werkt niet zoals verwacht en resulteert in het foutbericht "Er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.”

 • FDB-2480: Netwerkregels worden niet toegewezen aan de apparaten zoals verwacht.

 • FDB-2481: De pagina Toestellen beheren geeft geen toestellen weer voor bepaalde VPP-toepassingen.

 • HUBM-53: macOS Agent kan de netwerkinterfaces die zijn geconfigureerd op het macOS-toestel niet ophalen. 

 • HUBM-60: Agent kan versleutelen niet starten nadat het toestel is ontsleuteld met het commando 'diskutil'.

 • HUBM-68: De herstelsleutel werkt niet zoals verwacht wanneer de FDErecoveryagent wordt geladen op macOS-apparaten lager dan 10.13.

 • HUBM-146: macOS Agent loopt vast voor een aantal vooraf geïmplementeerde applicaties die niet over de tijdstempelrecord beschikken.

 • HUBM-156: macOS-applicatie in de Workspace ONE UEM Console geeft een onjuist installatiestatusbericht weer.

 • HUBM-157: macOS-softwaredistributie geeft inconsistenties weer met de statussen van app-installaties.

 • HUBM-246: Airwatch loopt vast als de SSID een apostrof in de naam heeft.

 • HUBM-407: Als u een vmware.com e-mailadres invoert in de Hub, wordt de foutmelding "Ongeldig e-mailadres" gegeven.

 • HUBM-428: Hub vraagt de gebruiker niet om opnieuw op te starten na installatie van de macOS 10.14.3 update.

 • HUBM-429: Software-updatebericht in Hub leidt de gebruiker ten onrechte naar de App Store op macOS Mojave.

 • HUBM-429: Software-updatebericht in Hub leidt de gebruiker ten onrechte naar de App Store op macOS Mojave.

 • HUBM-525: Schijfversleuteling op een macOS 10.14.3-toestel wordt niet gestart, zelfs als het versleutelingsprofiel voor de bestandskluis op het toestel is geïnstalleerd.

 • HUBM-795: De Hub voert alleen het commando in het nieuwe profiel uit en meldt de gewijzigde status niet door het oude profiel uit te voeren.

 • RUGG-5576: De UEM Console activeert een product niet op de juiste wijze, zelfs als het product een deactiveringsdatum of -tijd heeft met een eerdere referentie.

 • RUGG-6232: Lineaire streepjescode genereert onjuiste informatie bij het toevoegen van bepaalde Wi-Fi-profielen als een Staging-profiel in het Staging-pakket.

 • RUGG-6262: Bestanden die worden verwijderd uit Provisioning>Bestanden/Actie kunnen de blob-record niet verwijderen.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.1
 •  RUGG-6338: De PolicyListSample_Save sproc werkt een bestaande taak bij in de volgende steekproef, zelfs als de taak zich in de eindstatus bevindt; dit resulteert in een fout met een incorrect aantal pogingen. 

 • CMEM-185163: G Suite met wachtwoordbehoud kan geen wachtwoord instellen wanneer de gebruiker wordt gemaakt via SSP-registratie.

 • FDB-2431: Er treedt steeds een time-out op in de DeviceApplication VPP-opslagprocedure.

 • RUGG-6601: Opslaan van custom kenmerk-steekproef resulteert in een fout met een primaire-sleutelbeperking.

 • AAPP-7058: VMware Workspace ONE Intelligent Hub 19.04.1 kan niet seeden in Workspace ONE UEM Console.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.4
 • FCA-189665: Er zijn diverse configuratieverbeteringen aangebracht in AirWatch Express die van invloed zijn op het verzamelen van locaties, de App Catalog en de Verloren-modus voor de iOS-apparaten.

 • AGGL-5459: Inschrijvingsbeperkingen voor Android Enterprise op basis van gebruikersgroepen werken niet zoals verwacht.

 • AMST-16425: De installatie van Windows-firewallprofielen mislukt wanneer de verbindingsregels worden geconfigureerd.

 •  

  CRSVC-5499: In het AirWatch Cloud Connector-licentiebestand ontbreekt informatie over de open source-pakketten die in 1904 worden gebruikt.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.5
 • AMST-16724: Prestatievermindering door afhankelijkheden van uitgangswaarde in Windows-gebruik.

 • AMST-16725: Prestatievermindering als gevolg van onjuiste afhandeling van Windows-verzoeken voor inchecken.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.6
 • AAPP-7183: macOS-apparaten spammen de database met de gebeurtenissen CompromisedStatusReported en DeliveryCheckIn.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.7
 • INTEL-11495: Gegevensexport naar Intelligence mislukt voor records met lege applicatie-ID's. 

 • ENRL-1155: Foutopsporingsvermeldingen toevoegen voor werkstroom Inschrijvingsbeperkingsbeleid. 

 • AAPP-7130: APNSOutbound MSMQ-back-up vanwege prestatievermindering van APN's HTTP/2 Client. 

 • CRSVC-6093: Frequente check-ins van toestellen die leiden tot een hoog geheugengebruik op de Device Services-server.

 • CRSVC-6094: SystemCodeBusiness start een nieuwe instantie van SystemCodeBusiness.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.8
 • CMSVC-10102: Migratiescript voor inschrijvingsgebruikers om gebruikers te repareren bevat niet de geautoriseerde organisatiegroepen.

 • CMSVC-9306: Er worden dubbele gebruikers gemaakt tijdens het toevoegen van directorygebruikers aan de UEM Console.

 • CMSVC-10180: Lotus Domino-integratie kan de gebruikersgroep Directory niet synchroniseren.

 • AGGL-5662: De UEM-applicatieserver heeft een hoge CPU wanneer Memcached niet is geconfigureerd. 

Problemen opgelost in patch 19.4.0.9
 • FCA-190396: Beheerders kunnen de Gebruikersovereenkomst niet accepteren na upgraden van de console.   

 • AAPP-7264: Na de upgrade naar iOS 12.2 wordt de optie Versleuteling wisselen per bericht ingesteld op False voor de iOS EAS-profielen.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.10
 • CRSVC-6253: De inschrijving bij het toestel mislukt als de gebruikersnaam een e-mailadres is vanwege een probleem met de decodering op de IIS.

 • INTEL-12724: Windows Patch-gegevensexport veroorzaakt een tekort aan ETL-threads. 

 • INTEL-12761: De export van applicatiegegevens in CDC-omgevingen voldoet niet aan de instellingen voor Verzamelen, maar aan de privacyinstellingen voor Niet weergeven.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.14
 • AMST-18797: Windows Updates (WSUS)-metagegevenssynchronisatie mislukt vanwege SOAP API-uitzondering.

 •   AMST-15945: Windows 10-apparaten kunnen de locatiegegevens in de console niet bijwerken. 

Problemen opgelost in patch 19.4.0.18
 •   AAPP-7936: Kan toegangscode voor iOS/iPadOS 13 ingeschreven apparaten niet wissen.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.19
 • PPAT-6095: Applicaties waarvoor Tunnel Proxy is ingeschakeld, mislukken als servercertificaten niet voldoen aan het nieuwe Apple TLS-certificaatbeleid voor iOS 13 

 • RUGG-6964: Vastgehouden commando's worden niet goed vrijgegeven vanwege schending van de primaire sleutel. 

Problemen opgelost in patch 19.4.0.22
 • AGGL-6888: EFRP-koppeling in Console om Google UserID te verkrijgen, is beschadigd.

Problemen opgelost in patch 19.4.0.23
 • AAPP-9905: Apparaat verwijderen wist het apparaat niet in zeldzame gevallen wanneer het apparaat vlak voor de opdracht wordt ingecheckt. 

Problemen opgelost in patch 19.4.0.25
 • AMST-27385: De inschrijvingsstatus van het toestel blijft steken op In behandeling.

Bekende problemen

 • AAPP-6843: Waarde van activanummer uit het batchimportbestand wordt niet toegepast voor DEP-inschrijvingen.

  Toestelrecord op de inschrijvingsstatuspagina heeft de waarde van het assetnummer uit het geüploade CSV-bestand, maar wanneer het toestel zich aanmeldt, wordt die waarde overschreven door de UDID van het toestel. 

 • AAPP-6811: Eindgebruikers die de macOS Hub-catalogus gebruiken, zien pakketten in de categorie Aanbevolen.

  Hub Catalog-pakketten die doorgaans niet zijn bedoeld voor interactie met eindgebruikers, worden weergegeven in de categorie Aanbevolen in de Hub Catalog op macOS.

 • AGGL-5456: Android Enterprise interne applicaties kunnen geen Android for Work VPN-profiel koppelen met behulp van de API.

  Interne toepassingskoppeling met het VPN-profiel in het Android Enterprise-apparaat in de eigenaarsmodus werkt niet zoals verwacht. 

  Aangezien dit een eenmalige koppeling per interne applicatie is, kunt u de koppeling vanaf de UEM Console voltooien en de applicatie met behulp van de API pushen.

 • AMST-15223: De installatie van de SCEP-certificering toont een fout in het OOBE-scherm.

  Wanneer de gebruiker zich aanmeldt met OOBE-flow en de datum en tijd van het apparaat onjuist zijn, geeft de installatie van de certificaten een fout aan.

  Als tijdelijke oplossing kunt u de datum en tijd na de inschrijving instellen.

 • AMST-1544: Logboeken voor het oplossen van problemen met HoloLens-apparaatsteekproeven werken niet zoals verwacht.

  Steekproeven die naar een HoloLens-apparaat worden gestuurd, werken niet zoals verwacht. Beheerders zien fouten voor steekproeven die mislukken vanwege HoloLens die de gehele steekproef gebruiken.

 • AMST-15198: Het verdient aanbeveling om het aanmaken van lokale gebruikers niet toe te staan in de AAD Premium-flow.

  Wanneer de gebruiker een Unattend.XML maakt, is er een optie om een lokale gebruiker te maken. Als ze deze optie kiezen, kunnen ze de Azure-inlogggevens om de eerste keer in te loggen niet invoeren.

  Als tijdelijke oplossing wordt aanbevolen dat beheerders de flow verwijderen om verwarring te voorkomen.

 • AMST-16054: Klanten kunnen het BIOS-profiel niet pushen, tenzij de DCM al op het toestel staat.

  De klant moet eerst controleren of de DCM zich op het toestel bevindt voordat het BIOS-profiel wordt gepusht.

  Als tijdelijke oplossing kunt u de nieuwste DCM-versie van Dell via softwaredistributie op het toestel installeren voordat u het BIOS-profiel verzendt.

 • ARES-7989: De gebruiker kan een ongeldig sleutelwaardepaar van de applicatieconfiguratie opslaan omdat er geen validatie is. 

  Er is geen validatiecontrole op de applicatieconfiguratie voor de Boxer-applicatie bij het toevoegen van een lege vermelding aan het einde. 

 • ARES-7986: Beheerders kunnen de waarde met een array-data type in de applicatieconfiguratie van Boxer niet omzetten voor de opzoekwaarden.

  De waarden worden niet weer gegeven in de XML van de applicatieconfiguratie voor de opzoek waarden van het array-type.

  Als tijdelijke oplossing kunnen beheerders de XML verzenden zonder de opzoekwaarden.

 • CMEM-185163: De e-mailstroom wordt beïnvloed bij implementatie van Google-wachtwoordinrichting.

  Als de klant een gebruiker toevoegt via SSP, werkt de Google-wachtwoord inrichting niet zoals verwacht en wordt de e-mailstroom beïnvloed.

  Als tijdelijke oplossing kunt u gebruikers toevoegen met Active Directory-synchronisatie.

 • CRSVC-5465: Gerichte logboekregistratie kan niet worden gestopt vanuit de toestelgegevens als er meer dan één toestel is gemarkeerd voor de gerichte logboekregistratie in de omgeving. 

  Kan gerichte logboekregistratie niet uitschakelen vanaf de pagina Toestelgegevens wanneer de gerichte logboekregistratie is ingeschakeld voor meer dan één toestel.

  Als tijdelijke oplossing verwijdert u op de pagina voor het gerichte logboekregistratie (Beheer -> Diagnostische gegevens -> Logboekregistratie) de vermelding van het toestel waarvoor u de gerichte logboekregistratie wilt stoppen en slaat u de instellingen op. Gerichte logboekregistratie wordt nu uitgeschakeld voor het ene specifieke toestel.

 • CRSVC-5457: Gerichte logboekregistratie mislukt bij de toestelgegevens in een geheel nieuwe omgeving.

  Gerichte logboekregistratie voor één toestel werkt niet zoals verwacht als de pagina met logboekregistratie-instellingen op globaal OG-niveau nog nooit is gebruikt.

  Door de logboekregistratie-instellingen in de Global OG op te slaan onder Alle groepen en instellingen -> Beheer -> Diagnostische gegevens -> Logboekregistratie, wordt de systemcodegroupoverride voor 127 gemaakt en werkt de gerichte logboekregistratie nu vanuit de toestelgegevens.

 • FCA-189523: De monitor-PDF is niet volledig leesbaar.

  De PDF-export van het monitoroverzicht bevat opmaakproblemen.

 • FCA-189553: Gebruikers kunnen de landinstelling niet opnieuw instellen in SSP-taalinstelling.

  Selecteer de vervolgkeuzelijst Taal op de SSP-loginpagina om de talen te kiezen die zijn geselecteerd in het niveau Global, maar niet in het OG-niveau, en de knop Opnieuw instellen werkt niet zoals verwacht.

  Als tijdelijke oplossing: 

  • Voor Premium-klanten is de landinstelling op het niveau Global beschikbaar.
  • SaaS-klanten kunnen contact opnemen met de beheerder voor het toevoegen van de landinstelling op het niveau Global.
 • FDB-2516: Aangezien we eerst de custom kenmerken (CA) verwijderen en vervolgens invoegen tijdens het opslaan van de CA-steekproef, gebeurt het verwijderen wel, maar mislukt het invoegen. Er worden dus geen CA's aan het toestel toegewezen.

  Als er een product wordt gemaakt met toewijzingsregels en als deze CA's worden gebruikt in de toewijzingsregel, is het product niet conform. Dit probleem doet zich voor wanneer een agent meerdere CA's verzendt met hetzelfde CustomAttribute-ApplicationGroup paar. Het invoegen in de tabel met aangepaste toestelkenmerken mislukt omdat de CA-id de primaire sleutel is en we dezelfde CA-id ontvangen voor hetzelfde CustomAttribute-ApplicationGroup paar.

 • PPAT-4820: Door de Tunnel-configuratie op onderliggende OG te overschrijven, wordt de VPN-verbinding verbroken.

  Wanneer een beheerder de Tunnel-configuratie overschrijft en opslaat, wordt de nieuwe certificaatautoriteit niet aangemaakt en gebruikt de Tunnel-configuratie op het onderliggende knooppunt het VPN-certificaat van de bovenliggende OG om clientcertificaat uit te geven.

 • PPAT-4844: De UEM Console staat dezelfde poort toe voor de configuratie van de Per-App Tunnel en Proxy.

  Er zou een validatie moten zijn die ervoor zorgt dat niet dezelfde server wordt gebruikt voor zowel de Proxy als de Per-App Tunnel.

  Als tijdelijke oplossing kunt u App-specifieke tunnel en Tunnel-proxyserver met verschillende poorten configureren.

 • PPAT- 4972: Onderliggende OG kan de configuratie van de bovenliggende tunnel overschrijven wanneer de machtigingsinstelling van de onderliggende OG -machtiging Alleen overnemen is. 

  Wanneer de bovenliggende OG de onderliggende machtigingen op de pagina Tunnel-proxy definieert, respecteren onderliggende OG's de geconfigureerde instellingen niet.

  Als tijdelijke oplossing kunt u de overname van de configuratie van de onderliggende OG-proxy zo instellen dat deze overeenkomt met de instellingen van de bovenliggende OG.

 • PPAT-3982: De klant kan NSX slechts op één OG tegelijk configureren.

  Als u NSX op de tweede OG synchroniseert, worden de instellingen van de beveiligingsgroep van de eerste OG gewist.

 • RUGG-6570: Legacy en dotnetcore Pull Service kan geen inhoud downloaden in de omgeving met load balancer.

  Dit probleem doet zich alleen voor in een omgeving met Load Balancer die meerdere Content Pull-servers bevat. De aanvraag gaat naar de ene server om het manifest op te halen en naar een andere server om bestandsgegevens op te halen.

 • CRSVC-4391: Wijzigingen in Bluecoat VPN-profielen mislukken met fout 'Opslaan mislukt - kan vertrouwde certificaten niet ophalen'.

  De integratie tussen Workspace ONE UEM en Bluecoat maakt gebruik van een verificatiecertificaat dat is gedistribueerd in de console en de tenantidentificatie 'klant-ID', die door een beheerder in de VPN-datalading wordt ingevoerd om de integratie te initiëren. Het certificaat van de gedistribueerde verificatie is vervallen, waardoor een fout optreedt wanneer de beheerder wijzigingen in het Bluecoat-profiel probeert aan te brengen.

  We hebben op dit moment Bluecoat verzocht om een nieuw certificaat te verstrekken met SHA-512 en we raden aan om certificaten op tenantniveau of door de leverancier gegenereerde verificatiecertificaten aan te bieden voor extra beveiliging. 

 • AGGL-5447: Het configureren van Pulse Secure tijdens het pushen van een VPN-profiel werkt niet zoals verwacht.

  Kan Pulse Secure niet configureren bij het pushen van een VPN-profiel als voor de verificatie een certificaat vereist is.

 • FCA-190396: Beheerders kunnen de Gebruikersovereenkomst niet accepteren nadat de console is bijgewerkt.

  Voor sommige beheerdersaccounts kunnen beheerders, nadat ze na de omgevingsupgrade naar 1903 zich voor het eerst bij de WS1 UEM hebben aangemeld, de Gebruikersovereenkomst niet meer accepteren en verdergaan, zodat ze geen toegang meer hebben tot de Console.

  Verwijder en maak het beheerdersaccount opnieuw om dit probleem te voorkomen.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon