Verzamel de inhoud die niet is geëncrypteerd en migreer deze naar een geëncrypteerde staat met behulp van de planner voor migratie met bestandsencryptie. Gebruik de standaardschemawaarden die worden ingevuld. Beheerders met de juiste rollen hebben echter toegang tot deze instellingen en kunnen deze wijzigen.

U kunt de standaardwaarden van de planner voor Bestandsencryptiemigratie bekijken op de pagina BeheerderPlanner in een organisatiegroep voor tenants. Indien nodig kunt u ook een aangepast schema configureren.