De opslagplaats voor persoonlijke inhoud is een toegewijde opslaglocatie voor inhoud die eindgebruikers zelf uploaden. Schakel Persoonlijke inhoud in op de Workspace ONE UEM Console en stel de opslagruimte in die is vereist voor de opslagplaats. U kunt ook het delen van links en mappen inschakelen, e-mailwaarschuwingen instellen wanneer mappen worden gedeeld en de instellingen voor DLP configureren.

Procedure

 1. Zorg dat u binnen een organisatiegroep op klantniveau bent en navigeer dan naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Inhoud > Persoonlijke inhoud.
 2. Stel Persoonlijke inhoud in op Ingeschakeld om een opslagplaats voor persoonlijke inhoud te maken, en configureer de beschikbare velden.
 3. Configureer Toegewezen opslag.
  Instelling Beschrijving
  Opslagquota

  Verdeel de toegewezen opslag tussen de opslagplaatsen voor door Workspace ONE UEM beheerde inhoud en persoonlijke inhoud. Zorg ervoor dat u voldoende ruimte reserveert voor persoonlijke inhoud.

  De standaardinstelling is dat alle beschikbare opslagruimte voor persoonlijke inhoud gereserveerd is, hetgeen zichtbaar wordt gemaakt door de schuifregelaar helemaal in de rechtse positie.

  Gebruikerslimiet Bepaal de maximale opslagruimte (in MB) die een enkele gebruiker mag gebruiken. Deze limiet is van toepassing op gebruikers in dezelfde organisatiegroep als Opslaglimiet.
  Gebruikersgroeplimiet Selecteer Nieuwe toevoegen en configureer uitzonderingen voor opslaglimieten per gebruikersgroep.
 4. Configureer Gedeelde links door Delen van links in te stellen op Ingeschakeld en de opties die worden weergegeven in te schakelen. Zodra het delen van links is ingeschakeld, kunnen eindgebruikers bestanden delen als links naar VMware Workspace One Content en het Selfservice-portaal.
  Instelling Beschrijving
  Delen van link Sta het delen van links naar documenten toe.
  Automatisch verlopen (dagen)

  Schakel dit in en vul een numerieke waarde in om het aantal Dagen te bepalen dat links voor delen beschikbaar blijven.

  Schakel dit uit om eindgebruikers dit zelf te laten configureren wanneer ze hun links delen.

  Automatisch verlopen van downloads

  Schakel dit in en vul een numerieke waarde in om het maximum aantal Downloads in te stellen voordat de link verloopt.

  Schakel dit uit om eindgebruikers dit zelf te laten configureren wanneer ze hun links delen.

  Wachtwoordbescherming vereisen

  Schakel dit in en stel de Minimale lengte in tekens in en de Complexiteit van het wachtwoord.

  Schakel dit uit om eindgebruikers dit zelf te laten configureren wanneer ze hun links delen.

 5. Configureer Gedeelde mappen door Delen van mappen in te stellen op Ingeschakeld en de opties die worden weergegeven in te schakelen.
  Zodra het delen van mappen is ingeschakeld, kunnen eindgebruikers mappen delen als links naar VMware Workspace One Content en het Selfservice-portaal.
  Instelling Beschrijving
  Met gebruikersgroepen delen Schakel deze optie in als u mappen wilt delen met hele gebruikersgroepen, in plaats van elke gebruiker handmatig wilt opgeven.
  Beschikbare rollen voor het delen Stel de rol in voor de eindgebruikers die een map delen.
  Met externe gebruikers delen Geef eindgebruikers toestemming om bestanden te delen met gebruikers buiten hun eigen organisatiegroep.
  Beschikbare rollen voor het delen Stel de toegangsbevoegdheden in voor de gebruikers met wie een map wordt gedeeld. Zie de tabel Rollen voor gedeelde mappen voor een overzicht van rollen om te delen en hun machtigingen.
  Gebruikerslimiet

  Laat dit op 0 staan als u wilt dat alle uploads van externe gebruikers meetellen voor de limiet van de gebruiker die de map deelt.

  Stel een limiet in als u externe gebruikers hun eigen ruimte voor uploads wilt geven.

 6. Configureer E-mailmeldingen.
  Instelling Beschrijving
  E-mailmeldingen Schakel dit in om gebruikers via e-mail te waarschuwen wanneer er een map met ze wordt gedeeld.
 7. Stel de instellingen voor Preventie van gegevensverlies in op Uitgeschakeld voor maximale beveiliging of stel de optie in op Ingeschakeld om samen te werken.
  Instelling Beschrijving
  Openen in e-mail toestaan

  Stel dit op ingeschakeld om het openen van inhoud in e-mails toe te staan.

  Laat het uitgeschakeld als u maximale beveiliging wenst.

  Openen in applicaties van derden toestaan

  Stel dit op ingeschakeld om het openen van inhoud in externe applicaties toe te staan. U kunt een lijst met goedgekeurde applicaties in het SDK-profiel instellen. Als u deze optie uitschakelt, wordt ook de toestemming voor de eindgebruiker om de PDF-documenten af te drukken vanuit iOS VMware Workspace ONE Content uitgeschakeld.

  Laat het uitgeschakeld als u maximale beveiliging wenst.

  Afdrukken toestaan

  Schakel de mogelijkheid in om op iOS-toestellen PDFs uit de persoonlijke inhoud af te drukken m.b.v. AirPrint. Printen wordt alleen ondersteund als Openen in applicaties van derden toestaan is ingeschakeld.

  Laat het uitgeschakeld als u maximale beveiliging wenst.

  Watermerk Schakel dit in om een dynamisch watermerk toe te passen op de bestanden die in de HTML5-viewer worden geopend. Standaard wordt het e-mailadres van de gebruiker als het watermerk op het bestand toegepast. U kunt de tekst van het watermerk configureren in het SDK-profiel.
 8. Selecteer Opslaan om uw configuratie te voltooien.