De term 'Rollen voor gedeelde mappen' verwijst naar de machtigingen die eindgebruikers kunnen toewijzen wanneer zij een map met iemand delen. Deze machtigingen zijn van toepassing op de gebruikersgroep of externe gebruiker met wie een eindgebruiker een map deelt.

  Eigenaar Mede-eigenaar Redacteur Lezer Viewer
Bestanden en mappen bekijken
Bestanden naar computer downloaden  
Opmerkingen aan bestanden toevoegen
Bestanden naar map uploaden    
Bestanden of onderliggende mappen verwijderen    
Bestanden bewerken    
Andere medewerkers van map bekijken    
Activiteit van andere medewerkers in feed bekijken  
Delen van map wijzigen      
Gedeelde links naar bestanden genereren        
Eigenaar van map veranderen