Tijdens het configureren van systeemeigen Peer-to-peerdistributie met Workspace ONE, worden de poorten automatisch geconfigureerd voor de Windows Defender-Firewall. Voor de firewall van derden moet u echter mogelijk de poorten handmatig configureren.

Tabel 1. Open poorten die zijn vereist voor peer-to-peercommunicatie
Richting Protocol Poort Applicatie Actie
Inkomend TCP 80 SYSTEEM TOESTAAN
Inkomend UDP 3702 =%systemroot%\\system32\\svchost.exe TOESTAAN
Uitgaand(e) TCP Alle (extern 80) SYSTEEM TOESTAAN
Uitgaand(e) UDP Alle (extern 3702) =%systemroot%\\system32\\svchost.exe TOESTAAN