Workspace ONE UEM-rapporten vereisen dat de achtergrondprocessorservice wordt uitgevoerd op de UEM-consoleserver. Dit proces wordt ingeschakeld tijdens de installatie, maar als de service niet wordt uitgevoerd, moet u deze inschakelen om Workspace ONE UEM-rapporten te kunnen gebruiken.

Elke UEM-consoleserver vereist de achtergrondverwerkingsservice. Elke server verwerkt rapporten en schrijft deze naar hun respectieve wachtrij voordat ze naar de database, bestandsopslag of opslag voor rapporten worden verzonden.

Procedure

  1. Druk op Windows-toets + R op de consoleserver.
  2. Voer het commando 'services.msc' uit.
    Er verschijnt een scherm met alle services die op de consoleserver worden uitgevoerd.
  3. Zoek AirWatch achtergrondprocessorservice en selecteer Eigenschappen.
    Er verschijnt een scherm met de servicestatus.
  4. Zorg ervoor dat de status van deze service Actief is. Als de status Gestopt is, dient u de service te Starten.