Voordat u van de voordelen van bestandsopslag voor rapporten kunt profiteren, moet u bestandsopslag inschakelen en configureren.

Procedure

 1. Navigeer op het niveau Globaal van de organisatiegroep naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Installatie > Bestandspad en scrol naar het einde van de pagina.
 2. Selecteer de schuifregelaar Bestandsopslag ingeschakeld en configureer de instellingen.
  Wanneer bestandsopslag is ingeschakeld, kunt u een externe opslagplaats configureren waarin bestanden worden opgeslagen. Een uitgeschakelde instelling betekent dat bestanden als binaire grote objecten in de database worden opgeslagen.
  Instelling Beschrijving
  Pad voor bestandsopslag Voer het pad in waarin bestanden in de volgende indeling moeten worden opgeslagen: \\{Servernaam}\{Mapnaam}, waar mapnaam de naam van de gedeelde map is die u op de server hebt gecreëerd.
  Bestandsopslag in cache ingeschakeld

  Als u opslaan in cache inschakelt, houdt u dan rekening met de hoeveelheid ruimte die u op de server nodig heeft.

  Identiteitsimitatie voor bestandsopslag ingeschakeld Schakel deze optie in om een account met de juiste machtigingen toe te voegen.
  Gebruikersnaam voor identiteitsimitatie voor bestandsopslag Voer een geldige gebruikersnaam voor het serviceaccount in om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
  Wachtwoord Geef een geldig wachtwoord voor het serviceaccount op om zowel lees- als schrijfmachtigingen te krijgen in de map voor gedeelde opslag.
 3. Selecteer de knop Verbinding testen om de configuratie te testen.