De wizard Rapporten begeleidt u bij het maken van een aangepast rapport voor uw Workspace ONE UEM-omgeving. De wizard heeft lege sjablonen die u als basis voor uw rapporten gebruiken kunt, of u kunt vooraf samengestelde rapporten aanpassen.

Raadpleeg Toegang tot Workspace ONE Intelligence voor informatie over de toegang tot de Workspace ONE Intelligence UI.

Procedure

 1. Toegang tot de Workspace ONE Intelligence UI.
 2. Ga naar Rapporteren > Rapporten en selecteer vervolgens Rapport toevoegen.
 3. Selecteer de rapportcategorie: Apps, Toestellen of Updates van het besturingssysteem.
 4. Selecteer een sjabloon en klik op Volgende.
  • Sjablonen voor applicaties

   Instelling Beschrijving
   Startsjabloon voor applicaties Selecteer voor het maken van een rapport met een leeg sjabloon.
   Beheerde applicaties Selecteer deze om een rapport te maken waarin alle beheerde applicaties op uw toestellen worden weergegeven.
   Alle applicaties Selecteer deze om een rapport te maken waarin alle applicaties op uw toestellen, beheerd of onbeheerd, worden weergegeven.
   Workspace ONE UEM iOS en Android-agents

   Selecteer deze om een rapport te maken waarin alle Workspace ONE Intelligent Hub-applicatiedetails op uw iOS- en Android-toestellen worden weergegeven.

  • Sjablonen voor toestellen

   Instelling Beschrijving
   Ingeschreven toestellen Selecteer deze om een rapport te maken waarin alle ingeschreven toestellen en de details worden weergegeven.
   Niet-conforme toestellen Selecteer deze om een rapport te maken waarin alle toestellen die uw netwerkbeleid overtreden worden weergegeven.
   Startsjabloon voor toestellen Selecteer voor het maken van een rapport met een leeg sjabloon.
  • Sjablonen voor OS-updates

   Tabel 1. Sjablonen voor OS-updates
   Instelling Beschrijving
   Alle updates van het Windows besturingssysteem Een rapport maken over alle (of gefilterde) updates van het Windows-besturingssysteem.
   Status van de essentiële update Maak een lijst met alle (of gefilterde) essentiële updates van het besturingssysteem.
   Status van de beveiligingsupdates Maak een rapport waarbij de nadruk ligt op de beveiligingsupdates voor het besturingssysteem.
   Status van de service pack-updates Maak een rapport over service pack-updates voor het besturingssysteem.
   Startsjabloon voor OS-updates Selecteer voor het maken van een rapport gebaseerd op een leeg sjabloon.
 5. Selecteer in het scherm Aanpassen het pictogram filter toevoegen (+) voor het toevoegen van filters aan uw lege sjabloon of het verder aanpassen van een startsjabloon.
  Elk filter vereist de volgende instellingen.
  Instelling Beschrijving
  Filter Selecteer een kenmerk dat overeenkomt met de gegevens die u probeert te verzamelen.

  De sjabloon Ingeschreven toestellen gebruikt bijvoorbeeld het kenmerk van de inschrijvingsstatus om resultaten te beperken.

  Selectors Selecteer een operator die van toepassing is op de waarde van het kenmerk.

  Als u bijvoorbeeld het Toestel organisatiegroep GUID-kenmerk gebruikt, selecteert u de omvat-selector om alle toestellen binnen de organisatiegroep toe te staan die overeenkomen met de waarde.

  Waarde Voer een waarde in waarop u gegevens wilt ontvangen. Voor sommige selectors kunt u de waarde uit een vervolgkeuzemenu selecteren, terwijl andere een expliciete vermelding vereisen.

  Als u bijvoorbeeld het kenmerk inschrijvingsstatus en de selector omvat gebruikt, selecteert u ingeschreven om een rapport over alle ingeschreven toestellen te ontvangen.

  En omgekeerd, als u toestellen op basis van het kenmerk land en de selector toestaan filtert, moet u de naam van het land invoeren dat u wilt opnemen in het rapport. U moet een filter toevoegen voor elk land waarop u wilt filteren.

 6. Selecteer onder RapportvoorbeeldKolommen bewerken.
  Het scherm Kolommen bewerken verschijnt.
 7. Zoek de kolom die overeenkomt met het filter die u hebt geselecteerd om een voorbeeld van het rapport te bekijken.
 8. Selecteer Opslaan om naar het scherm Rapport toevoegen terug te gaan en selecteer Volgende.
 9. Voer een naam en een omschrijving in voor het rapport.
 10. Selecteer Rapport genereren als u het rapport wilt genereren na het opslaan van het aangepaste rapport.
 11. (Optioneel) Selecteer Rapport nu genereren of maak een schema om het rapport op een ander tijdstip uit te voeren.
 12. Selecteer Opslaan om het rapport op te slaan.