Met de functionaliteit voor rapporten beschikt u over gedetailleerde informatie over de toestellen, gebruikers en applicaties in uw Workspace ONE UEM-oplossing.

Gebruik deze informatie voor het oplossen van problemen met uw implementatie voor het maken van geïnformeerde beslissingen. De uitvoer van deze rapporten staat in een CSV-indeling (met door komma's gescheiden waarden).

  • Intuïtievere interface.
  • Grotere betrouwbaarheid bij genereren van rapporten.
  • Eenvoudigere filterselectie.
  • Snellere downloads.
  • Verbeterde capaciteit voor het bijhouden van exportstatus.
  • Gestroomlijnd abonneren op rapporten.

De opslag van uw rapporten is afhankelijk van de opslagoplossing die u gebruikt. Standaard slaat Workspace ONE UEM de rapporten in de database. De rapporten blijven in de database totdat ze zijn verlopen. Zodra ze zijn verlopen, worden de rapporten automatisch verwijderd. Afhankelijk van de grootte van uw implementatie, kunt u overwegen een opslagoplossing als een extensie aan uw database te gebruiken om de prestaties te verbeteren.

Breid de database uit met Bestandsopslag en Rapportopslag.

  • Bestandsopslag slaat rapporten, content en applicaties op in een afzonderlijke bestandsopslagserver.
  • Rapportopslag slaat Workspace ONE UEM-rapporten in een speciale bestandsopslag op die is gescheiden van alle andere content.

Voor betere prestaties kunt u overwegen om de rapportopslag in te schakelen. Deze opslag gebruikt een speciale server om alle Workspace ONE UEM-rapporten op te slaan en zo de prestaties te verhogen. Zie Opslag van rapporten voor meer informatie.

Belangrijk: Als u versie 9.0.2 of 9.0.3 gebruikt, moet u bestandsopslag inschakelen om Workspace ONE UEM-rapporten te gebruiken. Zie Inleiding tot bestandsopslag voor meer informatie.