Workspace ONE UEM toont codes die de voortgang van de installatie van interne applicaties beschrijven. De redencodes identificeren een eventueel probleem met de installatie van een applicatie, zodat u het kunt opsporen en oplossen.

Workspace ONE UEM geeft de redencodes weer in Applicaties en boeken > Applicaties > Systeemeigen > Intern > Detailoverzicht [voor de applicatie in kwestie] > tabblad Toestellen.

Reden Beschrijving
Alle Alle toestellen worden weergeven.

Dit is het standaardfilter op het tabblad Toestellen.

Wachten op installatie op toestel Workspace ONE UEM heeft het installatiecommando verstuurd, maar de toestelgebruiker is nog niet gevraagd om de installatie te accepteren.
Mislukt Workspace ONE UEM heeft geprobeerd de applicatie te installeren, maar er heeft zich een fout voorgedaan.
Installatiecommando verstuurd Het toestel heeft gemeld dat het installatiecommando ontvangen is.
Installatiecommando is gereed voor toestel Workspace ONE UEM heeft het commando in de wachtrij gezet en heeft aan toestellen gecommuniceerd dat ze moeten inchecken, maar dit heeft nog niet plaatsgevonden.
Bezig met installeren Workspace ONE UEM installeert op dit moment de applicatie.
Opmerking: Vanwege de manier waarop de applicatiestatus wordt gemeld op iOS-toestellen, wordt de status Geïnstalleerd alleen aan een applicatie toegekend nadat het installatieproces volledig is voltooid. Dit betekent dat wanneer de Workspace ONE UEM console het toestel vraagt om een steekproef van de applicatielijst terwijl de applicatie nog wordt gedownload, de applicatie de status Bezig met installeren retourneert. Bij een succesvolle installatie van een applicatie retourneert het toestel de applicatiestatus Geïnstalleerd. Deze wordt ook in de Workspace ONE UEM console weergegeven.
Beheerd Workspace ONE UEM heeft de applicatie geïnstalleerd en beheert deze nu.
Verzoek om MAM-beheer afgewezen De gebruiker van een iOS 9-toestel (of recenter) heeft het verzoek om een applicatie te installeren afgewezen, of heeft geweigerd zijn/haar inloggegevens in te voeren, zodat Workspace ONE UEM de applicatie niet kan installeren.
MDM verwijderd Workspace ONE UEM heeft de applicatie verwijderd als gevolg van een beheerdersactie vanaf de console.
Verwijdering in behandeling Workspace ONE UEM heeft een commando voor het verwijderen van de applicatie naar toestellen verstuurd, maar de applicatie is nog niet verwijderd.
Wordt gevraagd Workspace ONE UEM vraagt de toestelgebruikers om de applicatie te installeren.
Inlogverzoek (Verzoek om in te loggen) De app store vraagt toestelgebruikers om hun inloggegevens voor de App Store in te voeren, zodat de applicatie geïnstalleerd kan worden.
Verzoek om MAM-beheer Workspace ONE UEM vraagt gebruikers van iOS 9-toestellen (of recenter) om de configuratie Applicatie onder MDM-beheer stellen als deze door de gebruiker is geïnstalleerd te accepteren. Als deze optie geaccepteerd wordt, krijgt Workspace ONE UEM toestemming om een applicatie te gaan beheren die gebruikers eerder al op hun toestel hadden geïnstalleerd.
Afgewezen De gebruiker van het toestel heeft het verzoek om het boek te installeren afgewezen.
Onbekend Het toestel en Workspace ONE UEM communiceren momenteel niet over de installatie van de applicatie.
Bezig met updaten Workspace ONE UEM pusht een commando voor applicatie-update, maar het toestel heeft nog niet gemeld dat de update voltooid is.
Door gebruiker geïnstalleerd Workspace ONE UEM heeft een boek naar toestellen gepusht, maar gebruikers hadden het al geïnstalleerd.
Applicatie geïnstalleerd door de gebruiker Workspace ONE UEM heeft een applicatie naar toestellen gepusht, maar gebruikers hadden het al geïnstalleerd.
Door gebruiker afgewezen De eindgebruiker heeft de aanvraag om de applicatie te installeren afgewezen.
Door gebruiker verwijderd Workspace ONE UEM beheert de applicatie nog wel, maar de gebruiker heeft deze van het toestel verwijderd.