Workspace ONE UEM kan een interne applicatie op toestellen vervangen, maar implementeert geen meerdere versies op toestellen. U kunt in de console meerdere actieve versies onder beheer hebben. Het vervangen van een buiten gebruik gestelde versie is afhankelijk van de waarde van de Feitelijke bestandsversie.

Als u meerdere versies van een applicatie in de Workspace ONE UEM console wilt, vink dan niet het keuzevakje Vorige versies buiten gebruik stellen aan op het tabblad Details. Het keuzevakje is beschikbaar, wanneer u een versie van een applicatie toevoegt.

Als u Vorige versies buiten gebruik stellen niet selecteert en u een versie van een applicatie toevoegt, wijst Workspace ONE UEM de hogere Feitelijke bestandsversie aan toestellen toe.

U kunt versies van applicaties Deactiveren in plaats van ze buiten gebruik te stellen om ze uit toesteltoewijzingen te verwijderen.