U kunt de toewijzing van toestellabels op meerdere toestellen tegelijkertijd annuleren.

U kunt het maximum aantal apparaten dat u mag toewijzen of verwijderen, configureren door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Geavanceerd > Bulkbeheer en naar beneden te bladeren naar de optie Label toewijzen/Labeltoewijzing annuleren.

Voer de volgende stappen uit om de toewijzing van labels aan meerdere toestellen te annuleren.

Voorwaarden

U moet over de juiste rechten beschikken om de toewijzing van labels op meerdere toestellen te annuleren. U kunt deze rechten controleren door alle toegewezen resources (of rechten) van een beheerdersrol weer te geven en de rol met het recht 'Groepsgewijs toestelbeheer om de toewijzing van labels te annuleren' te wijzigen. Vervolgens kunt u de gewijzigde rol aan uw beheerdersaccount toewijzen, als dat nog niet is gebeurd. Zie voor details het onderwerp De resources van een beheerdersrol weergeven.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Lijstweergave en zoek naar het label waarvan u de toewijzing wilt annuleren. U kunt ook toestellen filteren op basis van een of meer labels.
  2. Vink in de Toestellijstweergave het selectievakje aan voor elk toestel met het label waarvan u de toewijzing wilt annuleren.
  3. Selecteer de knop Meer opties boven de lijst.
  4. Selecteer Labels beheren.
    De pagina Labels beheren geeft allerlei informatie weer. Deze pagina toont het aantal toestellen dat is geselecteerd in de lijstweergave, de momenteel toegewezen labels en alle labels die beschikbaar zijn voor toewijzing. U kunt ook de zoekvakken in de rechterbovenhoek van de pagina Labels beheren gebruiken om zoekparameters voor labels in te voeren.
  5. Selecteer de kleine ' x ' naast elk toegewezen label dat u wilt verwijderen.
    U kunt de toewijzing van meer dan één label tegelijk ongedaan maken. U kunt ook bepaalde labels toewijzen terwijl u de toewijzing van andere labels in dezelfde stap ongedaan maakt.
  6. Selecteer Opslaan.

resultaten

De toewijzing van het label wordt ongedaan gemaakt op alle toestellen die u hebt geselecteerd. Als dat label is toegewezen aan een ander toestel, kan het label niet worden verwijderd.