Wanneer een label niet is toegewezen en u niet van plan bent om het label nog te gebruiken, kunt u dit label verwijderen.

Voorwaarden

U moet de juiste rechten hebben om een label te verwijderen. U kunt controleren op deze rechten door alle toegewezen bronnen (of rechten) van een beheerdersrol weer te geven, de rol met de machtiging 'Label verwijderen' te wijzigen en vervolgens de gewijzigde rol aan uw beheerdersaccount toe te wijzen als dat nog niet is gebeurd. Zie voor details het onderwerp De resources van een beheerdersrol weergeven.

Labels die u wilt verwijderen mogen niet aan toestellen zijn toegewezen.

Als u de toewijzing van labels aan toestellen wilt annuleren, gaat u naar Toestellen > Lijstweergave en zoekt u naar het label dat u wilt verwijderen. Open het Detailoverzicht op toestellen met het toegewezen label. Annuleer de toewijzing van het label van alle toestellen waaraan deze is toegewezen.

Procedure

 1. Zodra de toewijzing van het label volledig is geannuleerd, gaat u naar Groepen en instellingen > Apparaten en gebruikers > Geavanceerd > Labels.
 2. Zoek het label dat u wilt verwijderen in de lijst.
 3. Selecteer het keuzerondje naast het label dat u wilt verwijderen.
  De knop Verwijderen wordt boven de vermelding weergegeven.
 4. Selecteer Verwijderen.
  Er wordt een bevestigingsvraag weergegeven: 'Label permanent verwijderen?'
 5. Selecteer OK om te bevestigen.
  Als het label is toegewezen aan een apparaat, kunt u het label niet verwijderen. Zie de bovenstaande instructies als u de toewijzing van labels aan toestellen wilt annuleren.

resultaten

Als het label aan geen enkel toestel is toegewezen wanneer u het verwijdert, dan wordt het label verwijderd.