U moet een tijdschema creëren voor u het aan een toestelprofiel kunt toewijzen.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Profielen en resources > Profielinstellingen > Tijdschema's.
 2. Selecteer Schema toevoegen boven de kolom Schemanaam.
 3. Selecteer Schema toevoegen onder de kolom Dag van de week en voltooi de volgende instellingen.
  Instelling Beschrijving
  Schemanaam. Voer de naam voor het tijdschema in zoals het in de lijst moet worden weergegeven.
  Tijdzone Selecteer de tijdzone voor de organisatiegroep waaronder het toestel wordt beheerd.
  Dag van de week Voeg een ingepland profiel toe door een dag van de week te selecteren.
  De hele dag Activeer het profiel om middernacht op de geselecteerde dag van de week. Als u dit selectievakje inschakelt, verdwijnen de kolommen Begintijd en Eindtijd.
  Starttijd. Kies de uurtijd wanneer het profiel actief moet zijn.
  Eindtijd. Selecteer het tijdstip van de dag waarop u wilt dat het profiel wordt verwijderd.
  Acties Klik op de X om het dagschema te verwijderen.
 4. Selecteer Opslaan.