U kunt een nieuw toestellabel maken voor gebruik in de console. Met labels kunt u snel een bepaald toestel identificeren zonder de hulp van een toestelprofiel, Smart group of netwerkbeleid en zonder de noodzaak een opmerking voor het toestel te creëren.

Voorwaarden

U moet de juiste rechten hebben om een label te maken. U kunt controleren op deze rechten door alle toegewezen bronnen (of rechten) van een beheerdersrol weer te geven, de rol met de machtiging 'Label maken' te wijzigen en vervolgens de gewijzigde rol aan uw beheerdersaccount toe te wijzen als dat nog niet is gebeurd. Zie voor details het onderwerp De resources van een beheerdersrol weergeven.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Geavanceerd > Labels.
  2. Klik op de knop Label maken.
    Het scherm Label maken verschijnt.
  3. Voer de naam van het label in. De selectie van labelnaam bepaalt of het label nuttig is. Selecteer een naam waarmee u het toestel in één oogopslag kunt identificeren.
  4. Selecteer het gewenste Type label: Toestel, Algemeen of Video.
  5. Selecteer Opslaan.

resultaten

U kunt het toestellabel nu toewijzen aan een toestel.

Volgende stappen

Ga naar Toestellen > Lijstweergave en selecteer een of meer toestellen waaraan u dit label wilt toewijzen.