Voor een snelle, eenmalige aanpassing van de labels van een toestel, kunt u eenvoudig een of meer labels aan een enkel toestel toewijzen.

U kunt labels aan een toestel toewijzen, zodat u het kunt identificeren zonder opmerkingen, profielen of netwerkregels te hoeven gebruiken en zonder het een beschrijvende naam te geven.

Wilt u rechten verlenen als onderdeel van een beheerdersrol die de mogelijkheid bevat (of uitsluit) om een label aan een toestel toe te wijzen? Zie het onderwerp De resources van een beheerdersrol weergeven.

Procedure

 1. Navigeer naar Toestellen > Lijstweergave en selecteer het toestel waar u het label aan wilt hangen.
  • Geef het Detailoverzicht weer door de beschrijvende naam van het toestel in de lijst te selecteren.
  • Selecteer het selectievakje boven het potloodpictogram naast het toestel.
 2. Selecteer de knop Meer acties en selecteer vervolgens Label toewijzen.
  Het scherm Labeltoewijzing geeft een lijst met beschikbare labels weer die u aan het geselecteerde toestel kunt hangen.
 3. Klik op alle labels die u aan het toestel wilt hangen.
  U kunt meer dan één label selecteren. Als u Label toewijzen hebt geselecteerd via het Detailoverzicht van het toestel, dan hebt u ook een link voor Labels beheren. Zodra u deze link opent, wordt de pagina met systeeminstellingen voor labels geopend, zodat u een nieuw label kunt maken. Zie Een nieuw label maken in Systeeminstellingen voor meer informatie.
 4. Selecteer Opslaan.