U kunt een eerder gedefinieerd tijdschema toepassen op een bestaand profiel, zodat het profiel voldoet aan de tijdsbeperkingen die u hebt ingesteld.

Procedure

  1. Ga naar Toestellen > Profielen en resources > Profielen en selecteer een profiel in de lijst om het te bewerken. Selecteer het potloodpictogram (dit bewerkingspictogram heeft de vorm van een grijs potlood.) of klik op de naam van het profiel.
  2. Op het tabblad Algemeen of op de profielpagina schakelt u de instelling Planning inschakelen en alleen gedurende de geselecteerde tijdsperioden installeren in.
  3. In de instelling Toegewezen schema’s die wordt weergegeven, selecteert u het eerder opgeslagen tijdschema in het vervolgkeuzemenu.
  4. Klik op Opslaan en publiceren.