Onder geavanceerde Exchange-instellingen voor Windows Phone zijn functies voor het inplannen van synchronisaties en voor gegevensbescherming. Configureer deze instellingen om e-mail van Exchange veilig bij uw toestellen te bezorgen.

Instellingen Omschrijvingen
Instellingen
Interval volgende synchronisatie (min) Voer het aantal minuten tussen synchronisaties in.
Diagnostische logboekregistratie Selecteer welk type diagnostische logregistratie u wilt gebruiken.
Inhoudstype
Databescherming verplichten wanneer vergrendeld

Schakel dit in om gegevens te beschermen wanneer het toestel met een pincode is vergrendeld.

Als een toestel is geconfigureerd voor het gebruik van pincodevergrendeling, worden de beschermde gegevens met een nieuwe en aparte sleutel van het bedrijf geëncrypteerd. Als iemand toegang krijgt tot de pincode van het toestel, blijven de e-mail en gegevens van uw organisatie beveiligd dankzij een aparte sleutel.

Beschermde domeinen Alleen beschikbaar als de optie Gegevensbescherming tijdens vergrendeling verplichten is ingeschakeld. Voer de opzoekwaarden in van de Exchange-domeinen die u wilt beschermen. Raadpleeg Opzoekwaarden voor meer informatie.
E-mailsynchronisatie toestaan Geef toestemming voor de synchronisatie van e-mails. Als u deze instelling uitschakelt, wordt toegang tot e-mail via Exchange ActiveSync geblokkeerd.