U kunt een bestaand toestellabel bewerken voor gebruik in de console. Met labels kunt u snel een bepaald toestel identificeren zonder de hulp van een toestelprofiel, Smart group of netwerkbeleid en zonder de noodzaak een opmerking voor het toestel te creëren.

Voorwaarden

U moet de juiste rechten hebben om een label te bewerken. U kunt controleren op deze rechten door alle toegewezen bronnen (of rechten) van een beheerdersrol weer te geven, de rol met de machtiging 'Label bewerken' te wijzigen en vervolgens de gewijzigde rol aan uw beheerdersaccount toe te wijzen als dat nog niet is gebeurd.

Procedure

  1. Navigeer naar Groepen en instellingen > Toestellen en gebruikers > Geavanceerd > Labels.
  2. Zoek het label dat u wilt bewerken in de lijst.
  3. Selecteer het potloodpictogram () naast het label dat u wilt bewerken.
    Het scherm Label bewerken verschijnt.
  4. Wijzig de naam van het label.
  5. Selecteer Opslaan.

resultaten

Het label heeft nu een nieuwe naam. Toestellen waaraan het vorige label was toegewezen, hebben nu het gewijzigde label.