U kunt een label (of meerdere labels) toewijzen aan een of meer toestellen zodat u ze kunt identificeren zonder opmerkingen, profielen of netwerkregels te hoeven gebruiken en zonder de toestellen beschrijvende namen te geven. Het bespaart tijd om meerdere labels aan meerdere toestellen toe te wijzen.

U kunt het maximum aantal apparaten dat u mag toewijzen of verwijderen, configureren door te navigeren naar Groepen en instellingen > Alle instellingen > Toestellen en gebruikers > Geavanceerd > Bulkbeheer en naar beneden te bladeren naar de optie Label toewijzen/Labeltoewijzing annuleren.

Voorwaarden

U moet de juiste rechten hebben om een label aan meerdere toestellen te kunnen toewijzen. U kunt controleren op deze rechten door alle toegewezen resources (of rechten) van een beheerdersrol weer te geven, de rol met de machtiging 'Groepsgewijs toestelbeheer voor het toewijzen van labels' te wijzigen en vervolgens de gewijzigde rol aan uw beheerdersaccount toe te wijzen als dat nog niet is gebeurd.

Procedure

  1. Navigeer naar Toestellen > Lijstweergave.
  2. Plaats een vinkje in het selectievakje naast alle toestellen waaraan u een label wilt toewijzen.
  3. Selecteer Meer acties en selecteer vervolgens Labels beheren.
    De pagina Labels beheren geeft allerlei informatie weer. Deze pagina toont het aantal toestellen dat is geselecteerd in de lijstweergave, de momenteel toegewezen labels en alle labels die beschikbaar zijn voor toewijzing. U kunt ook de zoekvakken in de rechterbovenhoek van de pagina Labels beheren gebruiken om zoekparameters voor labels in te voeren.
  4. Klik op alle labels die u aan de geselecteerde toestellen wilt hangen.
    U kunt meer dan één label selecteren. U kunt ook bepaalde labels toewijzen terwijl u de toewijzing van andere labels in dezelfde stap ongedaan maakt.
  5. Selecteer Opslaan.