VMware Workspace ONE UEM Release Notes geven informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in elke versie. Deze pagina bevat een overzicht van de nieuwe functies die in 1912 zijn geïntroduceerd, een lijst met opgeloste problemen en bekende problemen

Nieuwe functies in deze versie

Workspace ONE UEM Console

 • VMware Identity Manager heet nu Workspace ONE Access.
  Onze intelligente toegang voor de digitale werkomgeving heet nu Workspace ONE Access.
 • We hebben de console-respons voor verwijderde apparaten verbeterd.
  Wanneer u een apparaat verwijdert uit de console, wordt de beschrijvende naam van het apparaat niet meer verborgen in de respons, zodat u het apparaat kunt identificeren.
 • Het is tijd om uw .NET Framework te upgraden naar 4.8.
  Voor de automatische update van de VMware AirWatch Cloud Connector is .NET Framework 4.8 vereist voor servers waarop ACC is geïnstalleerd.

Android

iOS

 • Houd uw iOS-apparaten up-to-date en gebruik de nieuwste iOS-versies met uitgebreide functionaliteit.
  Beheer de OS-updates van uw iOS-apparaten met het nieuwe Update-framework. Met het nieuwe framework kunt u apparaten dwingen om alle voor het apparaat beschikbare iOS-updates te downloaden en te installeren. U kunt gebruikers ook op de hoogte stellen wanneer elke stap is voltooid. Met een nieuw rapportagedashboard kunt u de implementatie van elke update op uw apparaten volgen en op specifieke apparaten inzoomen voor een gedetailleerde lijst met updates voor het apparaat.
 • Ervaar een moderne gebruikersinterface voor gebruikersinschrijving en aangepaste inschrijving.
  Gebruikers die inschrijven met de nieuwe gebruikersinschrijving voor BYOD en aangepaste inschrijving voor apparaten die zijn toegevoegd aan Apple Business Manager, krijgen een moderne en vernieuwde interface te zien die is afgestemd op de inschrijvingsweergave van Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Stel extra controls voor Wi-Fi en de app Bestanden in op uw iOS 13+ bedrijfstoestellen.
  U kunt nu Wi-Fi afdwingen voor apparaten onder supervisie met iOS 13 en u kunt verbindingen met netwerkstations vanuit de app Bestanden voorkomen in het profiel Beperking.
 • Zorg voor een betere implementatie van aangepaste apps met uitgebreide metagegevens in de Workspace ONE UEM Console.
  U kunt de metagegevens voor aangepaste apps die via integratie aan Apple Business Manager worden toegevoegd, nu automatisch synchroniseren, net zoals bij openbare apps. Zie Beheer van aangepaste applicaties activeren voor meer informatie.

macOS

 • Helpdeskondersteuning is nu nog eenvoudiger geworden dankzij de remote assist-oplossing voor meerdere platformen.
  Workspace ONE Assist is nu beschikbaar voor macOS. Zie Weergave op afstand voor meer informatie.
 • Verbeterde beveiliging voor het beheer van een lokaal beheerdersaccount met een uniek willekeurig wachtwoord voor elk apparaat dat kan worden bekeken in de beheerconsole.
  We hebben de beveiliging voor het beheer van het lokale beheerdersaccount op macOS verbeterd. Workspace ONE UEM gaat ook een stap verder en activeert automatisch een wachtwoordrotatie 8 uur nadat iemand probeert het wachtwoord voor een bepaald apparaat weer te geven in de console.
 • We herstellen nu automatisch apparaten waarop de vereiste certificaten ontbreken.
  We hebben het gewenste-statusbeheer van macOS-certificaten verbeterd door apparaten waarop vereiste certificaten ontbreken, automatisch te herstellen. Zie Flexibiliteit certificaatprofielen voor meer informatie.

Windows

 • Bepaal wanneer uw Windows 10-apparaten worden bijgewerkt met het verbeterde Windows Update-profiel.
  We hebben het Windows Update-profiel uitgebreid om de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben enkele velden gecomprimeerd, oude opties verwijderd en de indeling enigszins gereorganiseerd. We hebben ook de nieuwe optie Maximum aantal actieve uren toegevoegd waarmee u het aantal actieve uren voor toestelupdates kunt beperken. U kunt ook deadlines voor opnieuw opstarten instellen op basis van het type update met de opties voor Geplande herstart.
 • Het maken van uitgangswaarden is eenvoudiger met onze verbeterde gebruikersinterface.
  We hebben de gebruikerservaring voor het maken van uitgangswaarden verbeterd. Navigeer gemakkelijker door aangepaste beleidsregels met de nieuwe verticale lay-out. Het controleren van aanvullende beleidsregels is eenvoudiger met de nieuwe, samenvouwbare indeling.
 • Weet welke build uw Windows 10-apparaten gebruiken.
  We hebben de pagina Toestelgegevens verbeterd en tonen nu de nieuwste patchversie of de vierde decimaal van de besturingssysteemversie van uw Windows 10-apparaten in het veld Buildnummer.

Applicatiebeheer

 • We verzamelen geen persoonlijke app-gegevens meer van uw apparaten, ook niet bij het afdwingen van beleid voor app-conformiteit of appbeheer.
  We hebben enkele wijzigingen aangebracht in het verzamelen van persoonlijke app-gegevens wanneer u het privacybeleid instelt op 'Niet verzamelen'. Zie Impact van privacyinstellingen op het netwerkbeleid voor de applicatielijst en het applicatiebeheerprofiel voor meer informatie.
 • We hebben de gebruikerservaring voor al uw Windows app-installaties verbeterd.
  U kunt het opnieuw opstarten nu uitstellen tot een later tijdstip, of meerdere applicaties installeren en opnieuw opstarten nadat alle applicaties zijn geïnstalleerd. Raadpleeg Toestel herstarten voor meer informatie.

Inhoudsbeheer

 • Het beheren van uw bestaande handmatige sjablonen is nu nog eenvoudiger.
  U kunt nu links toevoegen aan een bestaande sjabloon.

E-mailbeheer

 • Roteer uw G Suite-wachtwoord zonder het gedoe van vroeger.
  Roteer het Google Suite-wachtwoord voor G Suite-gebruikersaccounts zonder dat u een apparaat hoeft in- of uit te schrijven.

Rugged

 • We hebben ondersteuning voor domeingebruikersnamen toegevoegd aan de Stage Now relayserver-inloggegevens.
  U kunt nu domeingebaseerde gebruikersnamen gebruiken om Stage Now relayservers te verifiëren. Geaccepteerde indelingen voor domeingebruikersnamen zijn gebruikersnaam@domein en domein\gebruikersnaam. Zie stap 3 in Speciale tekens in Zebra Stage Now, Android voor meer informatie.
 • We laten uw VMware Launcher-ervaring zo nauw mogelijk aansluiten op die van de systeemeigen launchers. Maak pictogrammen vast aan hot seat-balk en omgekeerd terwijl u Workspace ONE Launcher gebruikt.
  Voeg een app toe aan de onderste balk terwijl u Workspace ONE Launcher gebruikt. Deze balk blijft zichtbaar wanneer gebruikers naar andere Launcher-schermen vegen.

Opgeloste problemen

De opgeloste problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Problemen opgelost in 1912
 • AAPP-7500: De macOS FileVault-datalading werkt niet zoals verwacht wanneer Frans is ingesteld als landinstelling. 

 • AAPP-7868: Beperkingen met instellingen voor beveiliging en privacy-datalading werken niet zoals verwacht voor macOS-apparaten.

 • AAPP-7897: De macOS-API die wordt gebruikt om een profiel te maken met de toegangscode-datalading werkt niet zoals verwacht. 

 • AAPP-8040: Het iOS-profiel wordt zwevend en blijft op het apparaat staan, zelfs nadat het profiel is verwijderd. 

 • AAPP-8090: Lijst met apps weergeven/verbergen werkt niet zoals verwacht in de datalading iOS-beperkingen.

 • AAPP-8166: Kan iOS-profiel met de inhoudsfilter-datalading niet bijwerken wanneer de URL een komma bevat.

 • AAPP-8293: DeviceModel seed-script werkt niet zoals verwacht.

 • AAPP-8343: Profielen waarvoor "Verwijderen toestaan" is ingesteld op "Met autorisatie" worden niet weergegeven op apparaten met iOS 13.

 • AAPP-8373: ManagedApplicationList-steekproeven kunnen niet worden opgeslagen. 

 • AAPP-8405: Kan niet meer dan één e-maildomein toevoegen aan de datalading Beheerde domeinen. 

 • AAPP-8425: De geïntegreerde interne app van iOS SDK kan geen token ophalen tijdens de initialisatie. 

 • AAPP-8484: macOS DEP-apparaten blijven hangen bij hernieuwde inschrijving zonder het apparaat te verwijderen in Workspace ONE UEM.

 • AAPP-8504: Kan geen pushmeldingen verzenden naar Workspace ONE-productiviteitsapps. 

 • AAPP-8620: Ondersteuning van "apns-push-type" voor APNs via HTTP/2. 

 • AAPP-8635: De gebruikersinterface loopt vast tijdens het laden van een NetworkUsage-profiel dat is gebundeld met een andere datalading. 

 • AAPP-8700: Apparaten van de studenten worden als offline weergegeven op de apparaten van docenten vanwege een certificaatschending.

 •  AGGL-5959: SSP biedt nog steeds de optie "Toegangscode wijzigen" voor Huawei-apparaten (Android 7+). 

 • AGGL-6067: Apparaatgebeurtenis SoftResetConfirmedUser wordt niet verzonden naar syslog op omgevingen na 9.6 nadat een commando voor het opnieuw opstarten van een apparaat is verzonden naar het apparaat. 

 • AGGL-6524: Wanneer u een Enterprise Factory Reset-beveiligingsprofiel maakt, biedt de UEM console beheerders een URL waar ze de Google-gebruikers-ID kunnen ophalen van het momenteel geverifieerde Google-account.

 • AGGL-6537: Als een apparaat met het oude record wordt ingeschreven op de console, wordt de nieuwe inschrijvingsdatum niet aangepast. 

 • AGGL-6608: ChromeOS kan een toegangstoken niet ophalen.

 • AMST-19858: Applicatieversiewaarden boven 32767 geven een fout bij het opslaan weer. 

 • AMST-20963: Handmatige synchronisatie op OMA-DM leidt tot foutmelding "Synchronisatie kan niet worden geïnitieerd".

 • AMST-21003: Wanneer u de API gebruikt om een Win32-app te uploaden, mislukt de API-aanroep beginInstall als de time-out voor installeren groter is dan 60.

 • AMST-21028: Bijgewerkte versie van het Bitlocker-profiel komt niet aan op toestellen.

 • AMST-21080: Firewallprofiel verwijderen via de pagina Toestellen -> Detailoverzicht -> Profielen resulteert in de status 'Installatie mislukt'.

 • AMST-21615: Apparaten met een out-of-box ervaring geven het foutbericht 'Entrust-certificaat ingetrokken'. 

 • AMST-21627: Er wordt een validatiefout voor maximale lengte weergegeven voor het berichtbeleid voor interactief aanmelden dat beheerders beperkt bij het invoeren van lange juridische tekst.

 • AMST-22482: WiFi automatisch verbinden werkt niet voor Windows-desktopapparaten.

 • AMST-22483: Windows-apparaten houden zich niet aan de instelling voor automatisch uitloggen.

 • AMST-22484: Windows-apparaten houden zich niet aan de instelling voor automatisch uitloggen.

 • AMST-22481: WiFi automatisch verbinden werkt niet zoals verwacht voor Windows-desktopapparaten.

 • AMST-22485: Windows-apparaten houden zich niet aan de instelling voor automatisch uitloggen.

 • AMST-22493: Het aantal toegewezen en goedgekeurde apparaten komt niet overeen voor Windows-updates. 

 • AMST-22517: Werk de validatie van externe adresbereiken in firewallregels bij om tekenreekswaarden toe te staan. 

 • AMST-22519: Firewallregels wijzen UI niet correct toe aan SyncML.

 • AMST-22520: Firewallregels wijzen UI niet correct toe aan SyncML.

 • ARES-9779: Handmatige app-installatie werkt niet naar verwachting vanuit de weergave App-details > tabblad Toestellen.

 • ARES-9890: Op Android 9-apparaten zoals Samsung S10, S8 en OnePlus 7 pro wordt tijdens een standalone catalogusinschrijving de versie van het besturingssysteem onjuist weergegeven op de console. 

 • ARES-10519: Publicatie van openbare applicatie resulteert in de fout "Opslaan mislukt". 

 • ARES-10634: /profiles/search genereert een fout als het platform niet is opgegeven. 

 • CMEM-185406: De pagina Beheerpaneel kan niet worden geladen.

 • CMEM-185464: Intrekking van Google-token mislukt met tussenpozen bij wissen van bedrijfsgegevens of uitschrijven.

 • CMSVC-10846: Kan de inschrijvingslocatiegroep niet weergeven wanneer de weergave Gebruikerslijst vanaf de console wordt geëxporteerd als CSV-bestand.

 • CMSVC-10852: Zebra-apparaten worden willekeurig verwijderd uit een smart group waarmee Android-apparaten worden geselecteerd waarop 6.0.1 en 7.1.2 wordt uitgevoerd.

 • CRSVC-6554: Het selecteren van verschillende filters voor toestelgebeurtenissen op niveau Globaal resulteert in onjuiste, incomplete of geen resultaten.

 • CRSVC-7395: Kan de waarde van "Maximum aantal pogingen tijdens het wachten" niet bijwerken op de pagina certificaatautoriteit in de console. 

 • CRSVC-7462: In de toestellijstweergave wordt niet de juiste conformiteitstatus weergegeven.

 • CRSVC-7858: Nalevingsbeleid voor apps op de zwarte lijst wordt niet weergegeven in de applicatielijst.

 •  CRSVC-7692: iOS en Android Boxer kunnen het SCEP-certificaat niet ophalen voor verificatie bij de eerste poging en mislukken met foutbericht "Kan certificaat niet ophalen".

 • CRSVC-7698: Er worden meerdere e-mails ontvangen voor het rapportenabonnement.

 •  CRSVC-7878: De steekproeftaak haalt geen verwachte apparaten voor inchecken op binnen de steekproefintervallen.

 • ENRL-1568: Gebruiker wordt niet in real-time gecreëerd via HUB-inschrijving en de inschrijving stopt.

 • FCA-189123: Kan wachtwoord niet opnieuw instellen als "Aantal persoonlijke vragen voor wachtwoordherstel" is ingesteld op 0.

 • FCA-191370: De aangepaste beheerdersrol honoreert toegangscontrole niet.

 • FCA-191581: Kan geen DEP-beheerder maken met "> <" in wachtwoord.

 • FCA-191775: Kan het rapport "Applicatiegegevens per toestel" niet uitvoeren op IE11-browser.

 • FCA-191855: Kan het rapport "Toestelinventaris" niet exporteren.

 • FCA-191865: In GPS-steekproeven wordt de actuele Bing Maps-interface niet geladen.

 • FCA-191870: verwijdering van dbo.CoreUserDelete duurt lang. 

 • FCA-191917: SSO-toegangscode wissen is afgeschaft, maar wordt weergegeven onder de gebruikersrollen. 

 • INTEL-13876: ETL | Bij de hersynchronisatie worden verwijderde entiteiten niet weggehaald uit de EntityList.

 • INTEL-15232: ADP Entities Sync PK Violation-fout.

 • PPAT-5823: Controleer naleving van TLS-certificaten voor Tunnel Gateway met iOS 13 en macOS Catalina.

 • PPAT-5629: Navigatie naar de Tunnel-configuratiepagina leidt tot een foutmelding. 

 • PPAT-6339: Aanvraagmethode API-aanroepen mislukt wanneer de API-URL verschilt van de Console-URL.

 • SINST-175459: UEM-installatieprogramma kan geen websitebindingen instellen als de niet-HTTP-bindingen bestaan. 

 • PPAT-6192: Patch-installatie mislukt met beperkingsfout rond Tunnel DTR-tabellen. 

 • PPAT-6372: Kan geen tunnelconfiguratie maken wanneer een beschrijvende naam van een certificaatautoriteit overeenkomt met de groeps-ID.

 • PPAT-6409: Tunnel-service kan geen nieuwe encryptiesleutel aan het register toevoegen voor ontsleutelen van de verbindingsreeks. 

 • RUGG-7236: Kan geen Android Enterprise Launcher-profiel bewerken wanneer de Android Intelligent Hub is toegevoegd als verborgen app in één-app-modus.

 • RUGG-7258: Tijdens het invullen van het formulier om een Honeywell-streepjescode te genereren in de UEM console, biedt het veld "Staging-profiel" geen WiFi-profielen aan die zijn gemaakt als "Android"-profielen.

 • SINST-175455: Updatecontrole voor startModeSuspend en alwaysRunning alleen uit te voeren op IIS 8.5 en hoger.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.1
 • AAPP-8886: De inschrijving van Apple-apparaten mislukt wanneer het DBQuery plan verandert en gebruikmaakt van de niet-geclusterde index voor DevicePlatformLookups_List sproc.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.2
 • ARES-11146: Kan boxer-app-configuraties voor oudere toewijzingen niet verzenden wanneer de app-configuraties niet in de blobtabel zijn opgeslagen.

 • CRSVC-8730: API veroorzaakt een interne serverfout. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.4
 • AAPP-8961: Meer dan 80.000 commando's staan lange tijd in de wachtrij, maar worden niet opgenomen voor verwerking.

 • AMST-23497: Wanneer een zip-upload een script bevat voor detectie, bevat het inhoudsmanifest ook het onderdeel DecompressZip voor het script, ondanks het feit dat het niet is toegepast. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.6
 • AAPP-9005: Seed 19.12.1 macOS Intelligent Hub naar UEM 1912-console. 

 • AAPP-9016: het iOS-profiel met inloggegevens kan niet worden geïnstalleerd. 

 • AAPP-9029: VPP-apps worden niet geïnstalleerd voor een apparaat met aangepaste inschrijving. 

 • AAPP-9061: Klassesynchronisatie mislukt vanwege SQL-time-out.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.7
 • AGGL-6872: Het ChromeOS-synchronisatieproces probeert de extensie te publiceren naar gebruikers zonder e-mailadressen

 • ENRL-1759: Gebruiker wordt niet in realtime aangemaakt via HUB-inschrijving en de inschrijving mislukt

Problemen opgelost in patch 19.12.0.8
 • CRSVC-9187: Er worden meerdere meldingen getriggerd op basis van de MDM-gebruiksvoorwaarden. 

 • CRSVC-9097: CA-certificaten van derden worden op toestel-ID in de cache opgeslagen voor SDK-apps die problemen met CICO veroorzaken. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.10
 • CMSVC-13017: Gebruikerskenmerken worden niet bijgewerkt door SQL Timeout en Multiple Concurrent Calls.

Probleem opgelost in patch 19.12.0.11
 • AREN-11560: Het verwijderen van iOS Outlook ExternalAppAssignment-toewijzing werkt niet zoals verwacht. 

 • CRSVC-9633: Het handmatig vernieuwen van certificaten wordt niet ingetrokken op het oude certificaat. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.12
 • CRSVC-10020: De conformiteitsstatus van het toestel voor het opslaan van sproc kan de status niet opslaan als gevolg van het wijzigen van de concurrentie-ID.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.13
 • AAPP-9656: Upgraden naar Workspace ONE UEM 1912+ activeert herinstallatie van macOS-certificaatprofielen.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.14
 • AAPP-9765: Apparaat verwijderen wist het apparaat niet in zeldzame gevallen wanneer het apparaat vlak voor de opdracht wordt ingecheckt. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.16
 • AAPP-10082: APN's voor HTTP/2. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.17
 • AMST-27379: De inschrijvingsstatus van het toestel blijft steken op In behandeling. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.18
 • AGGL-8234: Android-profielen tonen Verwijderd na inschrijving en worden traag geïmplementeerd na inschrijving. 

 • AGGL-8235: Nalevingsstatus Niet beschikbaar voor Android for Work-apparaten wanneer er geen nalevingsbeleid is.

Probleem opgelost in patch 19.12.0.19
 • AGGL-8543: De nalevingsstatus blijft status 'nalevingscontrole in wachtrij'. 

Probleem opgelost in patch 19.12.0.20
 • AAPP-11206: Toestelbeheerprofiel wordt niet van het toestel verwijderd bij het wissen van bedrijfsgegevens. 

 • AAPP-11219: Verwijderde toestellen wissen op het eindpunt voor inchecken. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.21
 • AAPP-11408: iOS-toestellen checken continu in bij het controleren op beschikbare updates van het besturingssysteem. 

Problemen opgelost in patch 19.12.0.22
 • CRSVC-18461: Het oplossen van problemen met versleuteling of ondertekening op toestelservices, die leiden tot mislukte communicatiefouten vanwege recente wijzigingen in het .NET Framework die zijn uitgebracht als onderdeel van de meest recente Windows-updates.

Problemen opgelost in patch 19.12.0.23
 • CRSVC-19543: Alle certificaten hebben een onbekende status.

Bekende problemen

 • AAPP-8725: De pagina met iOS-toestelgegevens geeft een onjuist IMEI-rapport weer voor een multi-SIM iOS-toestel (e-sim). 

   Wanneer e-sim wordt gebruikt op iOS-toestellen, wordt hetzelfde IMEI-nummer weergegeven voor zowel fysieke sim als e-sim onder Netwerken. 

 • AAPP-8554: VPP-apps worden niet geïnstalleerd op iPods, zelfs niet als de ondersteunde apparaten de iPhone en iPod touch omvatten. 

   Licenties worden niet zoals verwacht gekoppeld en de opdracht voor app-installatie wordt niet in de wachtrij geplaatst voor iPod-modellen.

 • AGGL-6074: Toestellen op de zwarte of witte lijst plaatsen en registratie met IMEI/serienummer werkt niet op Android Q-toestellen in het AE-werkprofiel.

  In Android Q biedt Google de mogelijkheid voor Hub om het serienummer en IMEI voor werkprofielinschrijving te verkrijgen totdat het werkprofiel is gemaakt. Als gevolg hiervan worden ingestelde regels voor zwarte lijsten, witte lijsten en registratie niet toegepast tijdens de inschrijving.

 • AMST-21542: In het netwerkbeleid wordt "Niet beschikbaar" weergegeven in de lijst met toestellen voor bepaalde gebruikers.

  Als u de staging-inschrijving gebruikt en het netwerkbeleid niet instelt, wordt het netwerkbeleid weergegeven als Niet beschikbaar in de toestellijstweergave.

  Stel als noodoplossing het netwerkbeleid in, dan wordt de status correct bijgewerkt. 

 • AMST-22894: De sensor-triggeroptie toont een andere optie met de naam "Onbekend", samen met Gebeurtenis en Schema.

  De optie Triggergebeurtenis van Sensorgegevens geeft "Onbekend" weer in de wizard voor het maken van de sensor. 

 • AMST-22900: Aangepaste uitgangswaarde met toegevoegd beleid gaat naar de netwerkstatus "Niet beschikbaar" wanneer LGPO ontbreekt.

  Als LGPO ontbreekt voor een aangepaste uitgangswaarde, wordt de conformiteit weergegeven als Niet beschikbaar op het consoledashboard

  Als noodoplossing kunt u een netwerkbeleid maken en LGPO toevoegen.

 • RUGG-7435: Er worden meerdere kopieën van een bestand gemaakt wanneer bestanden via meerdere browsertabbladen worden geüpload.

  Als u bestanden toevoegt via Toestellen > Provisioning > Onderdelen > Bestanden / Acties op meerdere browsertabbladen, kunnen er meerdere kopieën van de bestanden worden geüpload naar de Workspace ONE UEM Console.

  Als noodoplossing kunt u bestanden toevoegen via één browsertabblad in plaats van via meerdere browsertabbladen.

 • PPAT-6208: Tunnel-configuraties delen dezelfde gatewayUID.

  Twee Tunnel-configuraties delen dezelfde gatewayUID in een specifiek scenario. 

 • MACOS-1887: Kan geen Intelligent Hub-apps (automatische installatie na inschrijving), Bootstrap-pakketten en Apple Business Manager-apps (VPP) implementeren in macOS 11 Big Sur

  De sleutel "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" (restrict-store-require-admin-to-install) is buiten gebruik gesteld in macOS 10.14. In macOS 11 Big Sur zal het installeren van een profiel met deze sleutel er helaas toe leiden dat apps die zijn geïmplementeerd via systeemeigen MDM-commando's, niet werken. 

  Als noodoplossing kunt u de instelling "Vereis beheerderswachtwoord om applicaties te installeren of updaten" verwijderen uit elk macOS-beperkingenprofiel dat wordt geïmplementeerd op een macOS 11+ toestel.

 • CMCM-188952: De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de console is ingesteld.

  Stel een vervaldatum in voor elk bestand in de sectie Beheerde content van de console. Synchroniseer het apparaat en controleer de gegevens van dat bestand. De vervaldatum van een bestand is altijd één dag meer dan wat er op de UEM console is ingesteld. 

  Als noodoplossing kunt u de datum één dag voor de geplande vervaldatum instellen. 

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon