U kunt een of meer verzamelingen van virtuele apps maken voor elk type integratie, zoals Horizon Cloud of gepubliceerde Citrix-resources.

Voorwaarden

 • Alle instanties van de Workspace ONE UEM-service moeten versie 3.1 of hoger zijn.
 • Alle connectoren die worden gebruikt voor synchronisatie van resources moeten versie 2017.12.1.0 of hoger zijn.
 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:
  • Gebruik de superbeheerdersrol om te beginnen met verzamelingen van virtuele apps.
  • Als u verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud en gepubliceerde Citrix-apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktop-apps beheren kan uitvoeren in de Catalog-service.
  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren kan uitvoeren in de Catalog-service.
  • Gebruik de superbeheerdersrol om de pagina Netwerkbereiken voor verzamelingen van virtuele apps voor Horizon en gepubliceerde Citrix-verzamelingen van virtuele apps te bewerken en op te slaan.
 • Integratie met ThinApp-pakketapplicaties wordt alleen ondersteund met de Linux Workspace ONE UEM-connector. Deze integratie wordt niet ondersteund met de Windows-connector.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM-console naar Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen > Nieuw.
 2. Selecteer het brontype. U kunt het brontype selecteren om te integreren. U kunt Horizon, Horizon Cloud, gepubliceerde Citrix-applicaties of ThinApp-pakketten als brontype selecteren.
  Opmerking: Integratie met ThinApp-pakketapplicaties wordt alleen ondersteund met de Linux Workspace ONE UEM-connector. Deze integratie wordt niet ondersteund met de Windows-connector.
 3. Volg de wizard Nieuwe verzameling om de verzameling te maken.
  De configuratie-informatie voor elk type integratie is anders.
  Sommige velden, zoals de volgende, worden weergegeven voor alle brontypen.
  Optie Beschrijving
  Connector Selecteer de connector die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. Om de connector te selecteren, selecteert u de bijbehorende directory. Als u een cluster van connectoren hebt ingesteld, worden alle connectorinstanties weergegeven in de lijst Host en u kunt deze rangschikken in failover-volgorde voor deze verzameling. Klik en sleep de rijen naar de gewenste positie om de lijst te herschikken.
  Belangrijk: Nadat u de verzameling hebt gemaakt, kunt u geen andere connector voor de verzameling selecteren.
  Synchronisatiefrequentie Selecteer wanneer en hoe vaak u de resources in de verzameling wilt synchroniseren. De synchronisatiefrequentie kan variëren van per uur tot wekelijks. Als u geen automatisch synchronisatieschema wilt instellen, selecteert u Handmatig.
  Activeringsbeleid Selecteer hoe u de resources in deze verzameling beschikbaar wilt maken voor gebruikers in de Workspace ONE-portaal en de app. Als u van plan bent een goedkeuringswerkstroom in te stellen, selecteert u Activering door gebruiker, anders selecteert u Automatisch.

  Met zowel de opties Activering door gebruiker als Automatisch worden de resources toegevoegd aan de Catalogus. Gebruikers kunnen de resources op de pagina Catalogus gebruiken of ze verplaatsen naar de pagina Bladwijzers. Als u echter een goedkeuringswerkstroom voor een van de apps instelt, moet u voor die app de optie Activering door gebruiker selecteren.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersrechten voor alle resources in de verzameling. U kunt het activeringsbeleid voor afzonderlijke gebruikers of groepen per resource aanpassen vanuit de gebruikers- of groepspagina op het tabblad Gebruikers en groepen.

Volgende stappen

Nadat u de verzameling hebt gemaakt, kunt u de verzameling bekijken en bewerken op de pagina Verzamelingen van virtuele apps.

De resources in de nieuwe verzameling zijn nog niet gesynchroniseerd. Als u een synchronisatieschema voor de verzameling instelt, worden de resources op het volgende geplande tijdstip gesynchroniseerd. Om de resources handmatig te synchroniseren, selecteert u de verzameling op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en klikt u op Synchroniseren.