U kunt verzamelingen van virtuele apps voor alle typen integraties bewerken via de pagina Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE UEM-console.

Voorwaarden

 • De volgende beheerdersrollen zijn vereist:
  • Als u verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud en gepubliceerde Citrix-apps wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie Desktop-apps beheren kan uitvoeren in de Catalog-service.
  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt maken, bewerken of verwijderen, gebruikt u een rol die de actie ThinApps beheren kan uitvoeren in de Catalog-service.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen.
 2. Selecteer de verzameling om te bewerken en klik op Bewerken.
 3. Bewerk de verzameling in de wizard Verzameling van virtuele apps bewerken, en sla uw wijzigingen op.
  U kunt de volgende instellingen wijzigen:
  • De naam van de verzameling
  • De bronserver of het pad en de bijbehorende instellingen
  • Synchronisatie-instellingen zoals de synchronisatiefrequentie of de tijd van de geplande synchronisatie
  • Andere instellingen, indien van toepassing op het type integratie
  U kunt de directory niet wijzigen nadat een verzameling is gemaakt.
  Opmerking: U kunt de FQDN van een Horizon-pod die eerder is toegevoegd niet wijzigen in een Horizon-verzameling van virtuele apps. Verwijder de pod uit de verzameling en voeg deze opnieuw toe.

Volgende stappen

Het is een aanbevolen procedure om de verzameling te synchroniseren nadat u deze hebt bewerkt. Ga naar de pagina Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen, selecteer de verzameling en klik op Synchroniseren.