De status van het commando in de console geeft het logboek van applicatieverwijderingen weer dat overeenkomt met een fase van het beveiligingsproces.

Tabel 1. Beschrijvingen en oorzaken voor statussen in Bescherming tegen applicatieverwijdering
Status Beschrijving Oorzaak
Geblokkeerd in afwachting van goedkeuring Het beveiligingssysteem blokkeert commando‘s voor verwijdering; het systeem verwijdert de betreffende interne applicatie niet.

De commando‘s voor verwijdering staan in de wachtrij, maar het systeem kan ze niet verwerken zonder goedkeuring van de beheerder.

Het systeem blokkeert commando‘s voor verwijdering omdat de drempelwaarden zijn bereikt.
Vrijgegeven naar toestel Het beveiligingssysteem heeft de commando‘s verstuurd zodat de betreffende interne applicaties van de toestellen worden verwijderd. Het systeem heeft de commando‘s vrijgegeven, omdat een beheerder de vrijgave heeft geconfigureerd.
Verwijderd door beheerder Het beveiligingssysteem wist de commando‘s voor verwijdering uit de wachtrij voor commando‘s.

Het systeem heeft de betreffende interne applicaties niet verwijderd van de toestellen.

Het systeem heeft de commando‘s gewist omdat een beheerder de verwijdering heeft geconfigureerd.