U kunt verzamelingen van virtuele apps verwijderen via de pagina Verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE UEM-console.

Wanneer u een verzameling verwijdert, worden alle applicaties en desktops verwijderd die door de verzameling worden gesynchroniseerd. Wanneer u een Horizon- of Citrix-verzameling verwijdert, worden de corresponderende regels die zijn geconfigureerd in netwerkbereiken ook verwijderd. Wanneer u een Horizon- of Horizon Cloud-verzameling verwijdert, wordt het federation-artefact ook verwijderd.

Voorwaarden

  • Als u verzamelingen van virtuele apps voor Horizon, Horizon Cloud en gepubliceerde Citrix-apps wilt verwijderen, gebruikt u een beheerdersrol die de actie Desktopapps beheren kan uitvoeren in de catalogusservice.
  • Als u ThinApps-verzamelingen wilt verwijderen, gebruikt u een beheerdersrol die de actie ThinApps beheren kan uitvoeren in de catalogusservice.

Procedure

  1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen.
  2. Selecteer de verzameling die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.