U kunt de synchronisatiestatus van uw resource-integraties op de pagina Verzamelingen van virtuele apps bewaken. Voor elke verzameling van virtuele apps kunt u de tijd zien waarop de resources voor het laatst zijn gesynchroniseerd, of de synchronisatie geslaagd is of niet, welke resources en toewijzingen zijn gesynchroniseerd, en of er waarschuwingen zijn opgetreden tijdens de synchronisatie.

Procedure

 1. Ga in de Workspace ONE UEM Console naar Apps en boeken > Applicaties > Virtueel > Verzamelingen.
  Alle verzamelingen, voor alle typen resource-integraties, worden weergegeven op de pagina.
 2. Bekijk de informatie voor elke verzameling.
  Weergeven Raadpleeg
  Het synchronisatieschema dat is ingesteld voor de verzameling De kolom Synchronisatiefrequentie.

  Als u geen automatisch synchronisatieschema hebt ingesteld, geeft de kolom Handmatig weer. Met een handmatige instelling moet u de verzameling van virtuele apps telkens handmatig synchroniseren als u eventuele wijzigingen in resources of rechten wilt doorgeven van de resourceservers naar Workspace ONE UEM.

  De tijd van de laatste synchronisatiepoging De kolom Laatste synchronisatiepoging .
  De status van de laatste synchronisatie De kolom Synchronisatiestatus geeft een van de volgende statussen:
  • Nog niet gesynchroniseerd

   De verzameling van virtuele apps is nooit gesynchroniseerd.

  • Test voltooid

   Wanneer u op Synchroniseren klikt om een verzameling van virtuele apps handmatig te synchroniseren, berekent Workspace ONE UEM voor het uitvoeren van een synchronisatie het aantal applicaties, desktops en toewijzingen die moeten worden gesynchroniseerd en wordt het resultaat hiervan weergegeven in het dialoogvenster de Berekening van synchronisatieacties. De status is op dit moment Test voltooid. De synchronisatietaak wordt gestart nadat u op Opslaan klikt.

  • Gestart

   Het synchronisatieproces is gestart.

  • Kan synchroniseren niet starten

   Het synchronisatieproces kan niet starten omdat een vorige synchronisatie wordt uitgevoerd.

  • Synchronisatie voltooid

   Het synchronisatieproces is voltooid.

  • Kan synchroniseren niet voltooien

   Het synchronisatieproces is niet voltooid. Als een netwerkprobleem bijvoorbeeld voorkomt dat de connector de server kon bereiken waarvan u de resources wilt synchroniseren, dan is het synchroniseren niet voltooid.

  • Niet alle resources en rechten zijn gesynchroniseerd

   Bepaalde resources en rechten zijn niet gesynchroniseerd, omdat het synchronisatieproces niet is voltooid.

  Desktops, applicaties en rechten die zijn toegevoegd of verwijderd in de laatste synchronisatie
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.
  2. Klik op het informatiepictogram.

   Het dialoogvenster Samenvatting van de synchronisatie geeft het aantal applicaties, desktops en toewijzingen weer die zijn toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt in de laatste synchronisatie.

  3. Klik op de links van de applicaties, desktops of toewijzingen, om ze te bekijken.
  Waarschuwingen
  1. Klik op Meer in de kolom Synchronisatiestatus.
  2. Klik op het waarschuwingspictogram.

   Het dialoogvenster Synchronisatiewaarschuwingen geeft waarschuwingen weer die zijn opgetreden tijdens de synchronisatie. Als er bijvoorbeeld toewijzingen zijn voor een gebruiker die niet in Workspace ONE UEM bestaat, wordt een waarschuwing weergegeven.

   Opmerking:

   Geschiedenis synchronisatiesamenvatting is alleen zichtbaar als alle connectoren worden geüpgraded naar de nieuwste.

  Opmerking: Waarschuwingen worden niet gescheiden op verzameling of op synchronisatiepoging. Alle waarschuwingen worden weergegeven in de lijst, inclusief waarschuwingen voor de directorysynchronisatie.