U kunt het VPN-profiel van de applicatietunnel voor goedgekeurde apps wijzigen om een andere applicatietunnel te gebruiken om met backend- en bedrjjfsnetwerken te verbinden.

Dit is een algemeen voorbeeld hoe u het profiel van de applicatie-VPN van een interne applicatie kunt bewerken. Volg voor openbare en gekochte applicaties een soortgelijke werkstroom door de flexibele implementatietoewijzing voor die specifieke applicatie te bewerken.

Procedure

  1. Navigeer naar Apps en boeken > Systeemeigen > Intern in de Workspace ONE UEM console.
  2. Selecteer het keuzerondje voor de applicatie en selecteer Toewijzen.
  3. Selecteer de toewijzing en kies Bewerken.
  4. Selecteer in het menu in de instelling onder App-tunneling een ander applicatie-VPN-profiel.
  5. Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan en publiceren.

resultaten

Het systeem koppelt het gewijzigde applicatie-VPN-profiel aan de applicatie en de betreffende groepen ontvangen de applicatie afhankelijk van de toewijzingsinstellingen en -prioriteiten.